Tải bản đầy đủ

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển quảng bình

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi. Các số
liệ u, thông tin đư ợ c sử dụ ng trong Luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng, trung
thự c và đư ợ c phép công bố .

Huế , ngày 25 tháng 07 năm 2010
Họ c viên thự c hiệ n

PHẠ M XUÂN TÌNH

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×