Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dụng cụ thể thao delta

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng, tấ t cả nguồ n số liệ u đư ợ c sử dụ ng trong phạ m vi nộ i
dung nghiên cứ u củ a đề tài này là trung thự c và chư a hề đư ợ c dùng để bả o vệ mộ t
họ c vị khoa họ c nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ
rõ nguồ n gố c và mọ i sự giúp đỡ cho luậ n văn đã đư ợ c gử i lờ i cả m ơ n.

Tác giả luậ n văn

Lê Văn Sâm

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×