Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi. Các số liệ u sử
dụ ng trong luậ n văn là trung thự c. Nhữ ng kế t quả nêu trong luậ n án chư a từ ng đư ợ c
ai công bố trong bấ t kỳ công trình nào khác.

Tác giả

Lê Huy Hoàng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×