Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh quảng trị

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a hề sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng cam đoan rằ ng
mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin
trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Xuân Cả m

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×