Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại chi nhánh thông tin di động quảng trị VMS MOBIFONE

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a đư ợ c ai công bố dư ớ i bấ t kỳ hình thứ c nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đã đư ợ c cả m
ơ n. Các số liệ u và thông tin trích dẫ n trong luậ n văn này đã đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.

Huế , ngày 25 tháng 2 năm 2014
Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Thị Thu Hiề n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×