Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ

PHAN THANH BÌNH

HOẠ T ĐỘ NG BẢ O LÃNH TẠ I NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦ U TƯ VÀ PHÁT TRIỂ N VIỆ T NAM –
CHI NHÁNH QUẢ NG BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60 34 01 02

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N: PGS.TS. NGUYỄ N TÀI PHÚC

HUẾ 2015

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×