Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT thừa thiên huế

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHAN ĐÌNH HẢ I

NÂNG CAO NĂNG LỰ C CẠ NH TRANH
CỦ A VNPT THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×