Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thanh hoá

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a đư ợ c ai công bố dư ớ i bấ t kỳ hình thứ c nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đã đư ợ c
cả m ơ n. Các số liệ u và thông tin trích dẫ n đư ợ c nêu trong luậ n văn này đã đư ợ c ghi
rõ nguồ n gố c.

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 3 năm 2015
Tác giả luậ n văn

Văn Đình Tâm

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×