Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trực tiếp tại công ty TNHH lam sơn sao vàng, thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng tấ t cả các nguồ n số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong
luậ n văn là trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ ở mộ t họ c vị nào. Các thông
tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.

Tác giả

Lê Minh Thành

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×