Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thu hút khách nhật bản đến với khu nghỉ dưỡng làng hành hương ở thành phố huế

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u đề tài " Nghiên Cứ u thu
hút khách Nhậ t Bả n đế n vớ i khu nghỉ dư ỡ ng Làng Hành Hư ơ ng ở Thành Phố
Huế " là trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng
xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n
và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Ngư ờ i cam đoan

Hà Thủ y Tiên

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×