Tải bản đầy đủ

THÍNH GIÁC TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN TRONG THỰC PHẨM

ĐỀ TÀI
TIỀM HIỂU VỀ THÍNH GIÁC TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN TRONG THỰC PHẨM


NỘI DUNG

• 1. Khái niệm
• 2. Cấu tạo giải phẩu
• 3. Cơ chế làm việc
• 4. Vai trò và tác dụng
• 5. Câu hỏi ôn tập


Âm thanh là gì ?

Là những tiếng động do các vật thể va chạm với nhau mà tai chúng ta nghe được


CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA THÍNH GIÁCCƠ CHẾ LÀM VIỆC CỦA THÍNH GIÁC
Âm thanh được đưa vào ống tai và làm màng nhĩ dịch chuyển.

Màng nhĩ dao động cùng với âm thanh..

Dao động của âm thanh truyền vào các xương nhỏ đến ốc tai.

Dao động của âm thanh làm cho lưu chất trong ốc tai dịch chuyển

Sự dịch chuyển của lưu chất làm cho các tế bào lông uốn cong. Các tế bào lông tạo ra tín hiệu thần
kinh và tín hiệu này được truyền đi bằng dây thần kinh nghe. Các tế bào lông ở phần đầu của ốc tai
truyền tín hiệu âm thanh có tần số thấp, và các tế bào lông ở phần đầu kia của ốc tai truyền tín
hiệu âm thanh có tần số cao


• Thần kinh thính giác sẽ gởi các tín hiệu đến não, và
tại đó các tín hiệu này được hiểu là âm thanh


VAI TRÒ,TÁC DỤNG CỦA THÍNH GIÁC TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

Phát triển sản phẩm

Dữ liệu cảm quan để đánh giá độ giòn, độ tươi của
sản phẩm.

Sự khác biệt cường độ âm thanh khi thực phẩm bị bẻ
gẫy cắn vỡ (giòn khô/ giòn tươi).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×