Tải bản đầy đủ

KTMT intro

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
Communications and Computer Networks

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
GV: Th.S Nguyễn Đặng Thế Vinh
Email: vinhnguyen@vido.edu.vn
Tp.HCM, tháng 09 năm 2014


Thông tin môn học
2

❑ Phân bổ thời gian
o 2 TC = 30 tiết lý thuyết (4-5 tiết/ tuần)


Mục tiêu
3

- Hiểu rõ lịch sử phát triển của máy tính, phân
loại máy tính, các khái niệm về Kiến trúc máy

tính.
- Trình bày được cách biểu diễn thông tin trên
máy tính, các phép biến đổi cơ bản của hệ
thống số như hệ 2, 10, 16, BCD.


Mục tiêu (tt)
4

- Chuyển đổi giữa các hệ đếm. Các phép toán +,

-, *, / trong hệ 2.
- Nắm rõ chức năng và nguyên lý hoạt động của

các bộ phận bên trong máy tính.
- Phân loại kiến trúc bộ lệnh, cách bố trí địa chỉ

nhớ, và một số tập lệnh.


Tài liệu tham khảo
5

- [1] Nguyễn Đặng Thế Vinh, Giáo trình Kiến
trúc máy tính, Trường Cao đẳng Viễn Đông,
2015.
- [2] Computer Architecture: A Quantitative
Approach, A. Patterson and J. Hennesy,
Morgan Kaufmann Publishers, 4nd Edition,
2007.


Đánh giá
6

▪ Thảo luận, phát biểu tại lớp: 10%
▪ Giữa kỳ (Tiểu luận nhóm (2SV/nhóm): 30%
(Tự chọn chủ đề tìm hiểu theo gợi ý của giảng
viên, 1 chủ đề 2 nhóm cùng tìm hiểu. Một
nhóm trình bày và 1 nhóm phản biện. Đăng ký


chủ đề trước tuần thứ 2)
▪ Cuối kỳ (Thi trắc nghiệm): 60%


Thank you!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×