Tải bản đầy đủ

Kiến trúc nhà ở sinh thái

KIẾN TRÚC NHÀ Ở SINH THÁI
Giới thiệu:Hiện nay theo xu hướng của thế giới kiến trúc nhà ở sinh thái không chỉ phụ
thuộc vào các giải pháp kiến trúc và giải pháp kó thuật cho bản thân ngôi nhà,mà còn
phụ thuộc nhiều hơn bởi cục diện mang tính vó mô.Dựa vào những ưu việt của thiên
nhiên,những giải pháp kiến trúc hiện đại con người đã kéo được thiên nhiên lại gần như
:trồng cỏ trên mái,đưa thiên nhiên vào nhà,lên không trung,dẫn gió vào công trình,nhà
ở để giảm thiểu dùng máy điều hoà nhân tạo…
1-TRỒNG CỎ TRÊN MÁI NHÀ:

www.tailieukientruc.net


Ñöa thieân nhieân vaøo nhaø

…leân maùi

www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net………laøm maùt coâng trình

www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


Kyừ thuaọt trong coỷ

www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


2-ĐƯA GIÓ VÀO CÔNG TRÌNH:

Tạo đường đi cho gió bằng những khoảng thông tầng

…..tạo đường dẫn gió làm mát công trình

www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.netwww.tailieukientruc.net


g

..taùo khe gioự daón gioự vaứo coõng trỡnh

Tagg

www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


www.tailieukientruc.net


..mụỷ cửỷa ủoựn gioự hụùp lớ

www.tailieukientruc.net


…..chọn vật liệu cửa phù hợp

www.tailieukientruc.net


3-LAM CHE NẮNG, LẤY SÁNG CHO CÔNG TRÌNH
Những công trình nổi tiếng lấy sáng hiệu quả:

www.tailieukientruc.net


Kiến trúc sư Kenzo Tange (Nhật Bản)

www.tailieukientruc.net


KTS Santiago Calatrava
1. Nhà ga đường sắt Lyon - Satolas (1989-1994)

2. Nhà hoà nhạc Tenerife (đảo Canary, Tây Ban Nha) (1991-2003)

www.tailieukientruc.net


3. Nhà ga hàng không Oriente, Lisbon, Bồ Đào Nha (1993-1998)

Nhà ga hàng không Oriente, Lisbon, Bồ Đào Nha(Ảnh: static)

4. Bảo tàng nghệ thuật Milwaukee, Wiscosin, Mỹ (1996-2002)

www.tailieukientruc.net


Bảo tàng nghệ thuật Milwaukee, Wiscosin, Mỹ(Ảnh: aia)

3. Nhà ga hàng không Oriente, Lisbon, Bồ Đào Nha (1993-1998)

www.tailieukientruc.net


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×