Tải bản đầy đủ

THỰC TẬP VI SINH_NHUỘM GRAM


Phương pháp nhuộm gram căn cứ vào
nguyên tắc: “ Chất rượu ( alcool 950) sẽ tẩy
được màu của hợp chất gram “ tím gentian
( crystal violet) – iodine “ của vi khuẩn gram
âm


- DD tím Gentian ( Crystal violet)
- DD Lugol ( Iodine)
- Cồn 950
- DD đỏ safranin


Mô tả hình dạng.
màu sắc.
cách sắp xếp của vi khuẩn
Vi khuẩn gram dương: màu tím
Vi khuẩn gram âm: màu đỏ
Thursday, March 28, 2019

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

10


Thursday, March 28, 2019

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

11


Thursday, March 28, 2019

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

12


Streptococcus

Thursday, March 28, 2019

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

13


Bacille Gram negative
Thursday, March 28, 2019

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

14


Nhuộm kháng acid

Có TK kháng acid


Không có TK kháng acidTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×