Tải bản đầy đủ

Kế hoạch chủ đề TMN

Kế hoạch chủ đề “ Trường mầm non”
Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 04/09 đến ngày 29/09/2017
Giáo dục phát triển thể chất
Mục tiêu GD

Nội dung GD

1. Trẻ thực hiện
đúng, đầy đủ các
động tác của bài
thể dục theo nhịp
bài hát.

- Hô hấp
- Tay
- Bụng lườn
- Chân
- Bật

Hoạt động GD
- HĐ thể dục sáng: Thực hiện các động tác

phát triển nhóm cơ và hô hấp; Tập các bài
tập phát triển chung; Tập các bài tập thể
dục sáng bài 1,2,3,4.
- Hoạt động học: Thực hiện các động tác
phát triển nhóm cơ và hô hấp; Tập các bài
tập phát triển chung; Tập các bài tập thể
dục sáng bài 1,2,3,4.
- Chơi trò chơi:
- Hồi tỉnh: Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng.

2. Trẻ biết kiểm
soát khi thực hiện
các vận động.

- Đi bằng mép ngoài
bàn chân, đi khuỵu
gối

- HĐ học:Trẻ thực hiện các bài tập
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu
gối
+ Đi thay đổi hướng (dích dắc) theo hiệu
lệnh
- HĐ chơi:

3. Trẻ có khả năng
giữ thăng bằng cơ
thể khi thực hiện
vận động.

- Bật liên tục vào
vòng

4. Trẻ thực hiện
khéo léo nhanh,

- Bò bằng bàn tay,

- HĐ học:Trẻ thực hiện các bài tập
+ Bật liên tục vào vòng
- HĐ chơi:

+Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m


mạnh dạn trong
thực hiện các bài
tập

bàn chân 4-5m

- HĐ chơi:

6. Trẻ thực hiện
được các cử động
của bàn tay, ngón
tay

- Lắp ráp.

- HĐ lao động: Cho trẻ sắp xếp các đồ
chơi.

- Xoay cổ tay, cổ
chân.
- Tô, đồ vẽ theo nét.

+ Trò chơi lắp ráp hàng rào, lớp học…
- HĐ học:
+ Múa minh họa bài hát “em đi mẫu giáo”
+ Vẽ Trường MN, chân dung cô giáo…
Nặn đồ chơi
+ Tô màu chữ cái o,ô,ơ theo nét có sẵn.
- HĐ chơi hoạt động theo ý thích: Lắp ráp,
xoay cổ tay, cổ chân.

9. Trẻ có thói
quen, thực hiện
được một số việc
đơn giản và biết sử
dụng các đồ dùng
hàng ngày.
* Lồng ghép
chuyên đề VSCN:
Trẻ tự làm vệ sinh
cá nhân: rửa tay
đúng thao tác…

- Trẻ rèn luyện kĩ
năng: Đánh răng, lau
mặt, rửa tay bằng xà
phòng.
- Biết rửa tay sạch
trước khi ăn và sau
khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết đi vệ sinh
đúng nơi qui định, sử
dụng đồ dùng vệ sinh
đúng cách.
- Biết mặc, cởi, thay
quần áo khi bẩn.
- Biết chải tóc, vuốt
tóc khi tóc rối…

- HĐ đón trẻ: Hướng dẫn trẻ đánh răng,
lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- HĐ vệ sinh cá nhân:
+ Cho trẻ rửa tay sạch trước và sau khi đi
vệ sinh.
+ Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử
dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
+ Nhắc nhở trẻ chải răng sau khi ăn xong,
trước khi đi ngủ, mỗi sáng thức dậy.
- HĐ lao động tự phục vụ: Trẻ mặc, cởi,
thay quần áo khi bẩn, chải tóc, vuốt tóc khi
tóc rối…


Giáo dục phát triển nhận thức
Mục tiêu GD

Nội dung GD

27. Trẻ biết về
trường, lớp mầm
non. Công việc
của các cô trong
trường.

- Trẻ biết tên trường, - HĐ đón trẻ: Trò chuyện với trẻ các hoạt
tên lớp, các cô, các
động của trẻ ở trường, tên trường, tên lớp,
bác trong trường, lớp; các cô, các bác trong trường, lớp; công
việc của các cô, các bác trong trường mầm
- Công việc của các
non.
cô giáo trong trường
mầm non.
- HĐ học: Bé làm gì ở trường mầm non;
Cô giáo và các bạn ở trường mầm non;
- Các hoạt động của
Lớp lá 8 cuả trẻ; Đồ dung đồ chơi trong
trẻ ở trường.
lớp.
- Dạy trẻ biết chào
- Hoạt động chơi:
hỏi cô , những người
trong trường, biết dạ, + Đóng vai cô giáo
thưa , cảm ơn…
+ Xây dựng trường mầm non, lắp ráp đồ
- Dạy trẻ biết cách sử chơi.
dụng năng lượng tiết
- HĐ chơi, hoạt động theo ý thích:
kiệm, hiệu quả: tắt
nước, điện khi sử
+ Trò chuyện với trẻ đến lớp chào cô, chào
dụng xong, không
ba mẹ… đi học, gặp người lớn phải biết
lãng phí nước, điện,
chảo hỏi lễ phép. Biết nói lời cảm ơn và
nhắc nhở bạn hoặc
xin lỗi…..
người thân sử dụng
nước, điện tiết kiệm. + Trò chuyện với trẻ tắt đèn, tắt quạt khi ra
khỏi phòng. Tắt đài, tắt ti vi, tắt máy vi
tính khi không sử dụng. Không được mở
cánh cửa tủ lạnh trong thời gian dài, luôn
đóng kín cửa tủ…

14. Trẻ thích tò
mò, khám phá đặc
điểm của các sự
vật hiện tượng
xung quanh.
* Lồng ghép
chuyên đề “ giáo
dục lễ giáo”
* Lồng ghép
chuyên đề Kỹ
năng sống
Trẻ biết tiết kiệm
năng lượng.

19. Trẻ biết đếm
các nhóm đối
tượng, so sánh
trong phạm vi 5.

Hoạt động GD

- Ôn số lượng 1-2 và
3-4

- HĐ đón trẻ: cho trẻ đếm các số trong
phạm vi 5, đếm các ngón tay…

- Bé học số 4

- HĐ học: Ôn số lượng 1-2, 3-4; Bé học số


4
Chơi trò chơi: về đúng nhà, kết bạn.
- Hoạt động chơi:
+ Góc học tập: Cho trẻ chơi đếm đúng số
lượng và gắn đúng chữ số; lô tô…
+ Thiên nhiên-Khoa học: Đong nước vào
chai, đếm số cốc nước và lấy thẻ số tương
ứng, chăm sóc cây.
+ Chơi ngoài trời: Quan sát sân trường, kể
đủ ba thứ…
23. Gọi tên và chỉ
ra điểm giống
nhau giữa hai khối
cầu và khối trụ,
khối vuông và
khối chữ nhật

- Tạo ra một số hình
hình học bằng các
cách khác nhau

- HĐ học: Tạo ra một số hình hình học
bằng các cách khác nhau
Chơi trò chơi:
+ Góc học tập: Tô màu các hình khối

Giáo dục phát triển ngôn ngữ
Mục tiêu GD

Nội dung GD

31. Trẻ hiểu được
nghĩa một số từ
khái quát, từ trái
nghĩa về đồ dùng,
đồ chơi...

- Trẻ nghe, hiểu các
từ chỉ đặc điểm, tính
chất, công dụng của
một số đồ dùng, đồ
chơi gần gũi xung
quanh trẻ.

Hoạt động GD
- Nói được một số từ khái quát chỉ các vật,
VD: cốc, ca, tách… là nhóm đồ dùng đựng
nước uống;
bút, quyển sách, cặp sách… được gọi
chung là đồ dùng học tập.

- Hiểu nghĩa từ khái
quát, nói được một số
từ khái quát (thức ăn,
đồ chơi…
32. Trẻ biết chú ý
lắng nghe, hiểu lời

- Biết thể hiện được
- HĐ đón trẻ: Trò chuyện với trẻ
cảm xúc của bản thân


nói trong giao tiếp
hằng ngày.

qua ngữ điệu của lời
nói.

- HĐ học: trò chuyện, đàm thoại với trẻ về
trường, lớp, công việc các cô bằng các ngữ
điệu khác nhau.

- Nghe, hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc, + Kể và giải thích cho trẻ nội dung câu
bài thơ phù hợp với
chuyện “Bạn mới”, “ Mèo con và quyển
lứa tuổi.
sách”, bài thơ “Gà học chữ”, “Tình bạn”

- HĐ chơi; HĐ lao động tự phục vụ: Yêu
cầu trẻ lấy cất đồ chơi, đồ dùng và làm
một số việc tự phục vụ theo yêu cầu.
+ Giải thích các trò chơi cho trẻ.
33. Trẻ nghe, hiểu
và thực hiện 2-3
hành động theo
yêu cầu của cô

- Nghe, hiểu lời nói
và thực hiện được lời
chỉ dẫn theo 2-3 hành
động liên tiếp.

- Hiểu được những lời nói và chỉ dẫn của
người khác và phản hồi lại bằng những
hành động hoặc lời nói phù hợp trong các
hoạt động vui chơi, học tập, sinh hoạt hàng
ngày.
- Thực hiện được lời chỉ dẫn 2 - 3 hành
động liên quan liên tiếp, ví dụ khi cô nói:
“Con hãy cất dép lên giá rồi đi rửa tay và
lấy nước uống nhé” trẻ thực hiện đúng thứ
tự các chỉ dẫn mà cô đã nêu.

37. Trẻ biết chọn
sách để đọc và
xem sách, biết
cách đọc sách, lật
sách từng trang,
đúng chiều.

- Chọn sách, xem và
nghe đọc các loại
sách khác nhau.
- Làm quen với cách
đọc tiếng Việt

Hoạt động góc:
+ Góc học tập:
+ Góc thư viện

+ Biết đọc sách từ
trái sang phải, từ trên
xuống dưới
- Giữ gìn, bảo vệ sách
38. Trẻ nhận biết

- Nhận biết các chữ o, - HĐ học: Làm quen o, ô, ơ


các chữ cái o, ô ,ơ
trong bảng chữ cái
tiếng Việt.

ô, ơ trong bảng tiếng
Việt. Phát âm đúng
âm o, ô, ơ.

- HĐ chơi: về đúng lớp,
+ Góc học tập: Tìm và gạch các chữ o, ô,
ơ. Tìm tên đồ vật có o, ô, ơ.

- Phân tích chữ o, ô,
+ Chơi ngoài trời: Vẽ chữ bé thích trên
ơ, so sánh giống nhau
sân.
khác nhau giữa các
chữ o, ô, ơ.
Giáo dục phát triển thẩm mỹ
Mục tiêu GD

Nội dung GD

40. Trẻ biết tô-đồ
các nét chữ, sao
chép các từ, chữ
cái, kí hiệu xung
quanh và tên của
mình.

- Sao chép chữ cái, kí Hoạt động học: Làm quen chữ cái
hiệu thông thường và
Thực hiện vở làm quen chữ cái
sao chép tên mình.
Hoạt động chơi: Tìm và gạch các chữ o, ô,
- Làm quen cách tô,
ơ. Tìm tên đồ vật có o, ô, ơ.
đồ nét chữ.
+ Chơi ngoài trời: Vẽ chữ bé thích trên
- Viết tiếng Việt, viết sân.
từ trái sang phải, từ
dòng trên xuống dòng
dưới.

45. Trẻ yêu thích
cái đẹp, biết thể
hiện cảm xúc khi
nghe âm thanh, khi
thấy cái đẹp.

- Thể hiện thái độ,
tình cảm khi nghe âm
thanh, bài hát, bản
nhạc và ngắm nhìn vẽ
đẹp của các sự vật
hiện tượng, tỏ thái độ
ngạc nhiên, vui
sướng.
- Biết hát theo bài
hát, bản nhạc, lắc lư,
nhún nhảy theo nhạc.

Hoạt động GD

- HĐ đón trẻ: Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi
trong giờ đón trẻ.
- HĐ học:
+ Dạy hát “ Ngày vui của bé” và “ Vui đến
trường”
+ Dạy vận động múa minh họa: Em đi mẫu
giáo
+ Dạy vận động múa: “ Trường chúng
cháu là trường mầm non”
+ Hát theo bài hát, bản nhạc, lắc lư, nhún


nhảy theo bài hát “ngày vui của bé’’….
+ Nghe và cảm nhận giai điệu bài hát “Cô
giáo”, “Em yêu trường em”, “Đi học”,
“Ngày đầu tiên đi học”
+ Trẻ nói lên nhận xét của mình khi xem
tranh mẫu, nhận xét tranh của mình và
bạn.
- HĐ chơi: bạn nào hát, tai ai tinh, ai
nhanh hơn…
+ Âm nhạc: Trẻ nghe, hát bản nhạc, lắc lư,
nhún nhảy theo nhạc.
+ Trẻ tỏ thái độ ngạc nhiên, vui sướng khi
tham quan cảnh đẹp sân trường….
46. Trẻ có khả
năng tham gia thực
hiện tốt các hoạt
động nghệ thuật.

- Nghe và nhận ra sắc + Nghe và cảm nhận giai điệu bài hát :
Ngày đầu tiên đi học; Em yêu trường em;
thái (vui, êm dịu,
Đi học…
buồn, tha thiết) của
bài hát hoặc bản
nhạc.
- Hát đúng giai điệu
bài hát, thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát.
- Thể hiện cảm xúc
và vận động nhịp
nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu của bài hát
hoặc bản nhạc.

- HĐ học:
+ Dạy hát “ Ngày vui của bé” và “ Cô giáo
của em”

+ Dạy vận động: Em đi mẫu giáo
+ Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm: “ Trường
chúng cháu là trường mầm non”
Hoạt động trò chơi âm nhạc:

- Nghe, nhận biết, sử
+ Trò chơi: Bạn nào hát
dụng các dụng cụ gõ
đệm, phách, nhịp, tiết


47. Trẻ biết sử
dụng các nguyên
liệu và biết tạo ra
sản phẩm.

tấu.

Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

- Đọc thơ diễn cảm.

Bài thơ: Gà học chữ ; tình bạn

- Phối hợp các kĩ
+ Vẽ chân dung các cô giáo… ,
năng vẽ, nặn, để tạo
+ Vẽ , nặn đồ chơi,
ra sản phẩm có màu
sắc, kích thước, hình + Vẽ trường mầm non
dáng, đường nét khác
nhau ; Biết tạo bố cục
cân đối.
Giáo dục phát triển tình cảm xã hội

Mục tiêu GD

Nội dung GD

43. Trẻ thực hiện
hành vi và quy tắc
xã hội theo nội qui
của trường, của
lớp.

- Biết một số nội qui
của lớp (Đi học đúng
giờ, biết chào hỏi
khách đến lớp, không
đùa giỡn chạy nhảy,
trật tự khi tham gia
các hoạt động của
lớp.

Hoạt động GD
- HĐ đón, trả trẻ: Nhắc trẻ chào hỏi cha
mẹ, cô giáo khi đến lớp và ra về.
- HĐ học: Dạy trẻ một số nội qui của lớp
(biết chào hỏi khách đến lớp), hòa nhập
vào đám đông, cùng học, cùng chơi với
các bạn.
- HĐ chơi, trực nhật: lắng nghe ý kiến của
cô và bạn khi chơi, sử dụng lời nói lễ phép,
lịch sự… Tôn trọng mọi người, biết hợp
tác cùng bạn khi trực nhật, khi chơi, mạnh
dạn tham gia các hoạt động vui chơi.

- Biết lắng nghe ý
kiến, sử dụng lời nói
lễ phép, lịch sự…
Tôn trọng mọi người,
biết hợp tác cùng bạn. - HĐ học: Trật tự, chú ý....
- Giáo dục kỹ năng
thích nghi: Trẻ
thích nghi với môi
trường, với đám
đông.

- Dạy trẻ biết cách
chấp nhận môi trường
sinh hoạt mới, trẻ
mau chóng thích nghi
với môi trường, với
đám đông.

- HĐ chơi, hoạt động theo ý thích: Kể trẻ
nghe câu chuyện “Bạn mới”, đọc thơ “gà
học chữ”, “Tình bạn” qua đó giáo dục trẻ
một số nội qui của lớp.
-Trẻ nhanh chóng hòa nhập vào đám đông,
cùng học, cùng chơi với các bạn. học tập


trong lớp.
 Môi trường giáo dục:
- Lớp học sạch sẽ , thoáng mát, đủ ánh sáng và diện tích .
- Một số tranh ảnh , đồ dùng , đồ chơi và học liệu về chủ đề ” Trường mầm non”
- Những sản phẩm của trẻ có luên quan đến chủ đề.
- Các góc chơi trong lớp: Góc phân vai, xây dượng, học tập, tạo hình, họa sĩ, âm
nhạc,....
- Lựa chọn một số trò chơi bài hát, câu chuyện, bài thơ liên quan đến chủ đề
“Trường Mầm non”. Nhạc từ đĩa, sưu tầm cho trẻ vận động.
- Chữ cái rời cho trẻ ghép từ: o,ô,ơ. Bộ bé học toán, các khối hình học, que,…..

KEÁ HOAÏCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON
Thực hiện 4 tuần từ ngày 04/9 đến 29/9/2017
Ngày

Thứ
hai
Thứ
ba

Thứ


Tuần 1: Trường
mầm non (từ
ngày 04/09 đến
08/09/2017)

Tuần 2: Bé và
Tuần 3:Lớp học
Tuần 4: Đồ dùng
những người
của chúng mình
đồ chơi trong lớp
bạn (từ ngày (từ ngày 18/09 đến (từ ngày 25/09 đến
11/09 đến
22/09/2017)
29/09/2017)
15/09/2017)
PTNT
PTNT
PTNT
PTNT
MTXQ: Bé làm MTXQ: Cô giáo MTXQ: Lớp Lá 8
MTXQ: Đồ dung
gì ở trường mầm
và các bạn ở
của chúng mình
đồ chơi trong lớp
non
trường mầm non
PTNN
PTNN
PTNN
PTNN
LQVH: Thơ: Gà
LQVH: Thơ:
LQVH :Truyện
LQVH: Truyện
học chữ
Tình bạn
Bạn mới
Mèo con và quyển
sách
PTTM
PTTM
PTTM
PTTM
TH: Vẽ trường
TH: Vẽ chân
TH: Vẽ đồ chơi
TH:. Nặn đồ chơi
mầm non của bé dung các cô giáo trong lớp ( đề tài)
trong lớp ( mẫu)
(đề tài)
(đề tài)
PTTC
PTTC
PTTC
PTTC
Đi bằng mép
Bò bằng bàn tay,
Bật liên tục vào
Đi thay đổi hướng
ngoài bàn chân,
bàn chân 4-5m
vòng
(dích dắc) theo hiệu
đi khuỵu gối
lệnh


Thứ
năm

Thứ
sáu

PTNN
LQCC: Bé học
chữ o
PTNT
Toán: Ôn số
lượng 1,2

PTNN
LQCC: Bé học
chữ ô
PTNT
Toán: Ôn số
lượng 3,4

PTTM
DH: Ngày vui
của bé

PTTM
DVĐ: Trường
chúng cháu là
trường mầm non


Đón trẻ
trò
chuyện

Thể dục
sáng

Hoạt
động
ngoài
trời
Hoạt
động học
Tăng
cường

PTNN
LQCC: Bé học chữ
ơ
PTNT
Toán: Tạo ra các
hình hình học bằng
các cách khác nhau
PTTM
DH: Vui đến
trường

PTNN
LQCC: Ôn o,ô,ơ
PTNT
Toán: Bé học số 4
PTTM
DVĐ: Em đi mẫu
giáo

TUẦN 1: TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện Từ ngày 04/09 đến ngày 09/09/2017
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Đón trẻ và trò chuyện
Trò chuyện về trường mầm non của bé.
Đón trẻ, nhắc nhở trẻ biết thưa cô, chào cha mẹ khi vào lớp
Nhắc nhở trẻ biết cất cặp, nón… đúng nơi qui định
Cô trò chuyện sơ lược về chủ đề…
Điểm danh
Hô hấp: Gà gáy
Động tác tay: Đưa ra phía trước, lên cao
Động tác bụng: Đứng cúi về trước
Động tác chân: Nâng cao chân gập gối
Động tác bật: Bật tách khép chân
-Quan sát
-TCDG: Lộn
-TCVĐ:
sân trường
câu vồng
Kết bạn
- TCVĐ:
-TCHT: Kể đủ 3 - TCHT: Kể
Kéo co
thứ
đủ 3 thứ
-Chơi tự do - Chơi tự do
-Chơi tự do
Nghỉ lễ 2/9
PTNN
PTTC
PTNN
LQVH:
Đi bằng mép
LQCC: Bé
Thơ: Gà
ngoài bàn chân, học chữ o
học chữ
đi khuỵu gối
Cô giáo
Bút chì
Cái cặp
Dạy học
Màu sáp
Quyển vở

Thứ sáu

-TCDG: Lộn
câu vồng
-TCHT: Kể
đủ 3 thứ
- Chơi tự do
PTTM
DH: Ngày
vui của bé
Ôn các từ đã
học


tiếng việt
Hoạt
động góc
Trả trẻ

Hoạt
động
chiều

Nêu
gương
trả trẻ

Áo dài
Cục gôm
Góc phân vai :Cô giáo.
Góc xây dựng: Xây trường Mầm Non Phường 2
Góc học tập: Ghép hình, tô màu chữ cái đã học
Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích
Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh
Chơi tự do, vệ sinh, trả trẻ

Quyển sách

- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ biết thưa cô, chào cha mẹ khi vào lớp
- Chơi tự do
Hoạt động học
PTTM
TCTV
PTNT
TH: Vẽ trường Đi học
Toán: Ôn số
mầm non của bé Trường học
lượng 1,2
( mẫu)
Thư viện

Vận
động
theo bài
hát Ngày
vui của


TCTV
TCTV
Mở rộng câu
Mở rộng câu với
với các từ
các từ
Cô giáo
Cái cặp
Dạy học
Quyển vở
Áo dài
Quyển sách
Tuyên dương các cháu chăm ngoan đồng thời nhắc nhở và động viên trẻ chưa
chăm ngoan, cắm cờ bé ngoan, nhắc trẻ biết tự giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi
đến lớp học

Thể dục sáng
Bài 1
I.Mục tiêu
Hứng thú tập, tập hít thở sâu, luyện tập các cơ tay, vai và chân
II. Chuẩn bị
-Máy phát nhạc
-Thời gian: 7h30-7h45
-Địa điểm: Trong lớp
III. Hướng dẫn
Hoạt động 1: Khởi động
Cô cho trẻ xếp thành 3 hàng dọc
Cho trẻ đi vòng tròn quanh lớp vừa đi vừa hát bài hát “trường chúng cháu là
trường mầm non” 2-3 lần, trở về xếp thành 3 hàng ngang.
Hoạt động 2: Trọng động


Động tác hô hấp
Thổi nơ bay
Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao
Nhịp 1: Đứng thẳng, 2 chân rỗng bằng vai, 2 tay đưa ra phía trước
Nhịp 2: 2 tay đưa lên cao
Nhịp 3: 2 tay đưa ra phía trước
Nhịp 4: Về TTCB
Nhịp 5, 6, 7, 8 : Giống 1, 2, 3, 4 (2 lần 8 nhịp)
Đếm 2 lần 8 nhịp
Động tác bụng: hai tay dang ngang, nghiêng trái, nghiêng phải
Nhịp 1: Bước chân phải 1 bước rộng bằng vai đồng thời 2 tay dang ngang
Nhịp 2: Hai tay đưa lên cao và nghiêng sang phải
Nhịp 3: Hai tay đưa lên cao và nghiêng sang phải
Nhịp 4: Về TTCB
Nhịp 5, 6, 7, 8 : Giống 1, 2, 3, 4 (2 lần 8 nhịp)
Động tác chân: Tay đưa ngang, tay chống hông, chân bước về trước, khụy gối.
Đứng 2 chân ngang vai
Nhịp 1: Tay đưa ngang vai
Nhịp 2: Tay chống hông, chân phải bước về trước hơi khụy gối, chân trái làm
trụ
Nhịp 3: như nhịp 1
Nhịp 4: Để 2 tay tự nhiên
Nhịp 5, 6, 7, 8 : Giống 1, 2, 3, 4 (2 lần 8 nhịp)
Động tác bật
Bật chéo chân hất về trước (2 lần 8 nhịp)
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
Cho trẻ đi vun tay hít thở nhẹ nhàng.

Hoạt động ngoài trời
1.Trò chơi vận động
a.TC: Kết bạn
-Mục tiêu: Trẻ biết kết đôi nhóm giữa mình với bạn, kết nhóm 3,4,5 bạn. Không xô
đẩy bạn trong lúc chơi.
- Chuẩn bị: 12 bông hoa và 12 hình lá có chấm tròn.
-Hướng dẫn:
Cô sẽ phát cho mỗi bạn 1 bông hoa hoặc 1 lá, trên mỗi bông hoa và lá có số lượng
chấm tròn từ 1-3 trẻ vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh của cô là “kết bạn” thì trẻ
cầm hoa có số lượng chấm tròn bao nhiêu thì tìm bạn cầm lá có số lượng chấm tròn
tương ứng.
Cho trẻ chơi vài lần


Cô chú ý quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ trong lúc chơi
b. TC: Kéo co
-Mục tiêu: Trẻ biết dùng sức của đôi tay và đôi chân để kéo co.
-Chuẩn bị: Dây thừng dài 6m, vẽ vạch ranh giới để phân chia 2 đội.
-Hướng dẫn:
Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc
đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn,
cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô
thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm
chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
Cả lớp chơi vài lần
2. Trò chơi học tập: Kể đủ ba thứ
-Mục tiêu:
+Luyện khả năng tạo nhóm theo dấu hiệu cho truớc.
+Phân biệt một số đặc điểm nổi bật của các đồ vật.
+ Rèn luyện khả năng nhanh nhẹn và khả năng phân tích.
-Chuẩn bị: Một số từ khái quát gần gũi.
- Hướng dẫn:
Chơi theo nhóm hoặc cả lớp.
Cho trẻ ngồi theo hình vòng tròn hoặc chữ U. Khi cô nêu một từ chỉ một loại nào
đó thì trẻ ở đầu hàng bên tay trái cô lần luợt đến các trẻ tiếp theo phải kể đủ ba thứ
phù hợp với từ đó, nguời kể sau không đuợc lặp lại những thứ đã đuợc những
nguời khác truớc đó kể lại.
Ví dụ:
+ Cô nói "Đồ dùng để uống", trẻ phải kể đủ tên ba thứ đồ dùng (cốc, li, tách).
+Cô nói "Con vật trong gia đình", trẻ phải kể tên ba con vật nuôi (chó, mèo, gà).
- Ai đến luợt không kể đuợc hoặc kể lặp lại những thứ đã đựoc kể ra truớc đó sẽ
phải nhảy lò cò một vòng.
- Trò chơi tiếp tục cho đến khi trẻ không kể đựoc nữa. Khi đó cô đổi sang từ khác.
Cô có thể nêu một số từ khái quát sau:
+Rau (hoa, quả ...).
+Đồ gỗ.
+Con vật nuôi trong gia đình (sống trong rừng).
+ Đồ dùng để ăn (để uống).
Cô cũng có thể cho trẻ tự nêu từ chỉ một loại nào đó để các bạn tìm cụ thể.
Cả lớp chơi vài lần.
3. Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
-Mục tiêu: Phát triển ngôn ngữ và khả năng vận động theo nhịp điệu.
- Chuẩn bị: Sân bãi sach sẽ
- Hướng dẫn:


Từng cặp trẻ đứng đối mặt nhau, cầm tay nhau rồi vừa đọc bài đồng dao vừa vung
tay sang 2 bên theo nhịp
Lời 1: Lộn cầu vồng
Nước sông đang chảy
Thằng bé lên bảy
Con bé lên ba
Đôi ta cùng lộn
Ra lộn cầu vồng
Lời 2:
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Ra lộn cầu vồng.
4.Quan sát: Quan sát sân trường
-Mục tiêu: Trẻ biết trên sân trường có cây cỏ, có xe cộ qua lại trước sân trường.
-Chuẩn bị: Sân trường sạch sẽ.
-Hướng dẫn:
+Hát bài trường chúng cháu là trường mầm non
Trò chuyện về trường Mầm non?
+Các bạn đang học trường gì?
+Lớp mình là lớp lá mấy?
+Các bạn nhìn xem sân trường mình gồm có những gì?
+Cây trồng để làm gì?
+Để bảo vệ cây xanh các bạn làm gì?
+Các bạn có được ngắt hoa hay không?
+Các bạn có được bỏ rác ngoài sân không?
+Khi thấy rác bạn nhặc bỏ ở đâu?
+ Trước sân trường mình còn có gì nữa?

Hoạt động góc
Thời gian: 30-32 phút
Góc phân vai :Cô giáo.
Góc xây dựng: Xây trường Mầm Non Phường 2
Góc học tập: Ghép hình, tô màu chữ cái đã học
Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích
Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh
Hoạt động 1: Ổn định
Cả lớp hát bài Trường chúng cháu là trường mầm non

Địa điểm: Trong lớp


Hoạt động 2: Bé chọn vai nào?
* Góc phân vai :Cô giáo.
-Mục tiêu: Trẻ biết công việc hằng ngày mà cô giáo phải làm
-Chuẩn bị: Trống lắc, bảng,…
- Tiến hành: Cho trẻ vào góc chơi, cho trẻ thỏa thuận xem hôm nay lớp nên chơi
trò chơi có chủ đề gì? Cô gợi ý và đặt các câu hỏi để dẫn dắt trẻ : Theo cô hôm nay
lớp chúng ta sẽ chơi trò chơi: Cô giáo. Vì chủ đề mình đang học chủ đề “Trường
Mần non thân yêu”. Hằng ngày ở lớp các con thấy cô giáo làm những công việc gì?
* Góc xây dựng: Xây trường Mầm Non Phường 2
-Mục tiêu: Trẻ biết phân vai chơi cho nhau, sử dụng nhiều nguyên liệu khác nhau
để xây dựng và trang trí trường mầm non theo khả năng của trẻ.
- Chuẩn bị: Khối gỗ, hoa, thảm cỏ, cây xanh, xích đu,…
- Tiến hành: Trò chuyện thỏa thuận chơi:
-Cô cho trẻ vào góc chơi, cô và trẻ cùng trò chuyện về trường Mầm non của mình.
Gợi ý để trẻ kể ở trường mầm non có những gì?. Vậy chúng ta cùng xây dựng
“Trường Mầm non” của mình nhé!
- Cô gợi ý hướng dẫn xây dựng “Trường Mầm non”” một cách sáng tạo với các
lớp học, sân chơi ngoài trời, có cây cảnh, vườn hoa…
- Cô gợi ý dạy trẻ cách sắp xếp lớp học, hàng rào, sân chơi, bồn hoa, thảm cỏ,…
hướng dẫn trẻ lắp một số loại đồ chơi như đu quay, cầu tuột,…
- Cô cho trẻ chơi, cô bao quát và giáo dục trẻ biết bảo quản đồ chơi và sắp xếp đồ
dùng đồ chơi gọn gàng, vệ sinh góc chơi sau khi chơi xong.
* Ghép hình, tô màu chữ cái đã học
-Mục tiêu: Trẻ biết ghép hình, biết tô màu không chờm ra ngoài.
-Chuẩn bị: Bộ ghép hình, chữ cái o in rỗng, màu sáp.
-Tiến hành: Cô cho trẻ vào góc chơi, gợi ý và hướng dẫn trẻ cách ghép hình theo
mẫu
Cho trẻ tô màu chữ cái o in rỗng.
* Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích
-Mục tiêu: Trẻ biết vẽ theo khả năng và tô màu không chờm ra ngoài.
-Chuẩn bị: Giấy ã, màu sáp, bút chì
- Tiến hành: Các bạn sẽ vẽ trường của mình nha. Bạn thích ngôi trường của mình
màu gì sẽ tô đó.
Cô khuyên khích trẻ sáng tạo
Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh
-Mục tiêu: Trẻ tiếp xúc, gần gũi với cây cối xung quanh, biết trồng cây chăm sóc
cây, không hái hoa. Trẻ biết cách trồng cho cây được tươi tốt.
- Chuẩn bị: Cây xanh và đồ dùng để trồng cây, thùng đựng nước, ca để múc nước.


- Tiến hành: Hôm nay ở góc thiên nhiên có rất nhiều cây chưa được trồng bây giờ
bạn nào sẽ vào góc này để trồng chăm sóc cho cây xanh, khi trồng và tưới nước
nhớ tưới vừa phải không để cây bị ngập gây ứ nước dễ bị úng cây nhé!
Cô cho trẻ tự chọn góc chơi và vào góc chơi của mình
Hoạt động 3: Kết thúc
Cô nhận xét từng góc chơi và cho trẻ tự thu dọn đồ chơi và cất vào đúng nơi quy
định.
******************************************************************

Kế hoạch ngày
Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017
Nghỉ lễ 2/9
****************************************
Thứ ba ngày 05 tháng 09 năm 2017

Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng
Hoạt động ngoài trời
-Quan sát sân trường
- TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do

Hoạt động học
Lĩnh vực PTNN “LQVH Thơ: Gà học chữ”
I/ Mục tiêu
- Trẻ biết đọc biểu cảm và thuộc bài thơ gà học chữ.
- Biết được nội dung bài thơ
- Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng, chơi được trò chơi lộn cầu vồng
- Biết yêu quý cô giáo, bạn bè trong lớp
II/ Chuẩn bị
-Của cô: Tranh bài thơ
-Của trẻ:
III/Thời gian: 30-35 phút
- Địa điểm: Trong lớp
IV/ Cách tiến hành
ST CẤU TRÚC
HĐ CỦA CỐ VÀ TRẺ
T

1
HĐ 1: Bé hát
Các con hãy hát cùng cô bài: “ Trường chúng cháu là
trường mầm non ”
- Các bạn vừa hát bài hát nói về điều gì?
- Các bạn có thương mẹ và thương cô không?
- Vậy các bạn phải như thế nào?
Có một bài thơ nói về gà Trống và gà mái đến lớp được cô


giáo dạy học chữ cái. Vậy ai học siêng năng hơn? Muốn
biết thì cô sẽ dạy các con đọc bài thơ: “Gà học chữ” nhé!
2
HĐ 2: Bé đọc
- Cô đọc thơ diễn cảm cho trẻ nghe lần 1.
thơ
- Cô đọc thơ diễn cảm lần 2 kết hợp tranh minh họa.
- Các con có biết gà là động vật nuôi ở đâu? Thuộc nhóm
gì? Có mấy chân? Đẻ ra gì?
Giảng nội dung
Bài thơ nói về Chú gà khi đến trường được cô dạy đọc
chữ dạy viết chữ, con gà trống thích đọc chữ nhưng lại
viết chữ rất xâu và con gà mái thì viết chữ rất đẹp
Đàm thoại
- Ngày đầu đến lớp, các bạn Gà được cô dạy chữ gì?
- Khi được cô dạy chữ Gà Trống đã làm gì?
- Còn Gà Mái làm gì?
- Đến môn cô dạy tập viết, gà Trống viết chữ như thế nào?
- Gà mái đã làm gì để viết được chữ đẹp và tự tin nộp bài
cho cô?
- Chữ O của gà mái được viết như thế nào?
- Qua bài học này, các con học tập được điều gì ở gà mái?
Dạy trẻ đọc thơ
- Cô đọc lại thơ cho trẻ nghe 1 lần nữa.
- Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2- 3 lần.
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc thơ . Cô bao quát trẻ
đọc thơ và chú ý sửa sai cho trẻ đọc thơ diễn cảm.
- Cho cả lớp đọc thơ 1 lần nữa, kết hợp làm động tác minh
họa
Giáo dục: Qua bài thơ gà học chữ thì các bạn phải cô
gắng chăm ngoan học giỏi giống như cô gà mái nha.
3
HĐ 3: Bé cùng
Cho trẻ chơi TC : Lộn cầu vồng
chơi
Cách chơi: 2 bạn cùng nắm tay và đọc đồng dao lộn cầu
vồng “ lộn cầu....cùng lộn cầu vồng” khi đọc đến câu cuối
2 bạn sẽ cùng nhau lộn cầu vồng.
Cho trẻ chơi vài lần
Kết thúc nhận xét tuyên dương
Chuyển tiếp: đọc bài thơ bạn mới

Tăng cường tiếng việt
Cô giáo, dạy học, áo dài
Thời gian: 10-15 phút
I. Mục tiêu


- Trẻ biết tiếng việt
- Trẻ biết phát âm các cụm từ trên, chơi được trò chơi.
II. Chuẩn bị
- Tranh vẽ mô phỏng các hoạt động
- Bàn ghế cho cô và trẻ.
III. Tiến trình
Hoạt động 1: Bé hát
Lớp hát cùng cô hát bài vui đến trường
Đàm thoại sơ lược
Hoạt động 2: Dạy trẻ phát âm
Cô Treo tranh cô giáo và phát âm 3 lần từ cô giáo
Cả lớp, tổ, nhóm cá nhân phát âm
Cô nói cô giáo đang dạy chữ, cho cả lớp nhắc lại
Cô tiếp tục treo tranh dạy học cô phát âm 3 lần
Lớp,Tổ nhóm, cá nhân phát âm lại
Cô nói cô giáo đang dạy và cho trẻ nhắc lại
Tượng tự dạy từ áo dài
Hoạt động 3: chơi trò chơi
TC tranh nào biến mất
Cô nói cách chơi và luật chơi
Cách chơi: Cô dán 3 bức tranh lên bảng cho cả lớp quan sát 1 lần, sau đó cho cả
lớp nhắm mắt lại. Cô sẽ dấu đi một trong ba bức tranh nhiệm vụ của các bạn là
đoán đúng tên bức tranh mà cô đã dấu.
Luật chơi: trong lúc cô đem bức tranh đi dấu thì các bạn không được mở mắt, bạn
nào vi phạm bạn đó sẽ bị phạt.
Mời cá nhân thi đua với nhau
Nhận xét tuyên dương

Hoạt động góc
Góc phân vai :Cô giáo.
Góc xây dựng: Xây trường Mầm Non Phường 2
Góc học tập: Ghép hình, tô màu chữ cái đã học
Nêu gương trả trẻ
Nhắc nhở trẻ phải biết chào hỏi và thưa gửi khi đi học.
Trả trẻ.

Hoạt động chiều
Đón trẻ, điểm danh
chơi tự do

Lĩnh vực PTTM “Vẽ trường mầm non của bé ( mẫu)”
I/ Mục tiêu


- Trẻ biết vẽ các nét cơ bản để tạo thành trường mầm non.
- Biết vẽ thêm cảnh vật xung quanh trường mầm non, tô màu không chờm ra ngoài.
- Biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm do làm ra. Biết ơn và yêu quý cô giáo của mình.
II/Chuẩn bị
-Của cô: Một số tranh vẽ trường mầm non
-Của trẻ: Giấy a4, sáp màu, bút chì
III/ Thời gian: 30-35 phút
Địa điểm: trong lớp
IV/Tiến hành
ST Cấu trúc, thời gian
Hoạt động của cô và trẻ
T
1 Hoạt động 1: Ổn
Trò chuyện với trẻ về trường MN
định
- Các con thấy trong sân trường có những gì?
- Trường đóng trên địa bàn xã nào? Huyện nào?
- Các con à! Đây là phòng học để các cháu học để các
cháu học, ngoài sân trường có hoa, có cây xanh...Thế
các con có muốn xem tranh vẽ về trường Mẫu giáo của
chúng ta không?
2
Hoạt động 2: Bé
- Cho trẻ quan sát tranh về trường MN.
cùng quan sát mẫu
- Nhận xét tranh có những gì? Mái ngói tường nhà như
thế nào? Màu sắc như thế nào?
- Cho vài trẻ lên nhận xét bức tranh theo ý kiến của trẻ.
3
Hoạt động 3: Bé
- Cô vẽ mẫu và giải thích.(Dùng các nét thẳng, nét xiên,
xem cô vẽ
vẽ mái ngói tường, vẽ cửa sổ, cửa chính.)
- Tô màu mái ngói màu đỏ, tường cửa sổ màu xanh hoặc
vàng.Vẽ thêm chi tiết xung quanh trường cho đẹp
4
Hoạt động 4: Bé trổ Cô trẻ đọc thơ “Cô giáo của em”
tài
Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút (ngồi thẳng,
cầm bút bằng tay phải và bằng 3 ngón, ngón cái và ngón
trỏ thì cầm bút còn ngón giữa thì đỡ bút.
Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng về chỗ cùng tham gia thực hiện.
Cô gợi ý động viên khuyến khích trẻ vẽ cách bố cục và
phối màu tạo bức tranh đẹp (cô quan sát gợi ý sửa sai
cho trẻ).
5
Hoạt động 5: Sản
Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm cho trẻ tự nhận xét bài
phẩm nào đẹp
của mình của bạn bạn vẽ như thế nào? Màu sắc đường
nét bố cục…Cô nhận xét đông viên khuyến khích trẻ vẽ
đẹp bổ sung bài chưa đẹp đông viên trẻ cố gắng

Tăng cường tiếng việt
Mở rộng câu với từ: Cô giáo, dạy học, áo dài


Thời gian: 10-15 phút
I. Mục tiêu
- Trẻ biết phát âm các cụm từ trên
- Trẻ biết nói tròn câu với các từ trên, chơi được trò chơi.
II. Chuẩn bị
- Tranh vẽ mô phỏng các hoạt động
- Bàn ghế cho cô và trẻ.
III. Tiến trình
Hoạt động 1: Bé hát
Lớp hát cùng cô hát bài vui đến trường
Đàm thoại sơ lược
Hoạt động 2: Dạy trẻ phát âm tròn câu
Cô Treo tranh cô giáo và cho cả lớp phát âm 3 lần từ cô giáo
Tổ, nhóm cá nhân phát âm
Cô nói cô giáo đang dạy chữ, cho cả lớp nhắc lại
Cô gợi ý cho trẻ nói tròn câu với từ cô giáo
Cô giáo em mặc cái áo màu đỏ.
Cô giáo đang kể chuyện cho cháu nghe.
Cô cho cả lớp nhắc lại.
Cô tiếp tục treo tranh dạy học cho cả lớp phát âm lại 3 lần
Lớp,Tổ nhóm, cá nhân phát âm lại
Cô nói cô giáo đang dạy học và cho trẻ nhắc lại
Cô khuyến khích trẻ nói tròn câu với các từ trên.
Tượng tự ôn từ áo dài
Hoạt động 3: chơi trò chơi
TC tranh nào biến mất
Cô nói cách chơi và luật chơi
Cách chơi: Cô dán 3 bức tranh lên bảng cho cả lớp quan sát 1 lần, sau đó cho cả
lớp nhắm mắt lại. Cô sẽ dấu đi một trong ba bức tranh nhiệm vụ của các bạn là
đoán đúng tên bức tranh mà cô đã dấu.
Luật chơi: trong lúc cô đem bức tranh đi dấu thì các bạn không được mở mắt, bạn
nào vi phạm bạn đó sẽ bị phạt.
Mời cá nhân thi đua với nhau
Nhận xét tuyên dương
NÊU GƯƠNG TRẢ TRẺ
- Nhắc nhở trẻ phải biết chào hỏi và thưa gửi khi đi học.
- Trả trẻ.
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
Đón
trẻ: ........................................................................................................................


Thể dục sáng: ...........................................................................................................
Hoạt động ngoài trời: .................................................................................................
Hoạt động học: .........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tăng cường tiếng việt: ...............................................................................................
Hoạt động góc: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hoạt động chiều: ....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 07 tháng 09 năm 2017

Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng
Hoạt động ngoài trời
-TCDG: Lộn câu vồng
-TCHT: Kể đủ 3 thứ
- Chơi tự do

Hoạt động học
Lĩnh vực PTTC “ Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối”
I. Mục tiêu
- Biết đi theo hướng thẳng bằng 2 mép ngoài của bàn chân và đi khuỵu gối, trẻ vận
động thành thạo thao tác nhanh nhẹn
- Biết phối hợp tay, chân nhịp nhàng đi thẳng đầu không cúi.
- Trẻ biết được luật chơi cách chơi hứng thú tham gia chơi trò chơi ném bóng vào
rổ. Trẻ có thói quen nề nếp học tập có ý thức luyện tập.
- Biết yêu quí, kính trọng, lễ phép cô và các bạn trong lớp mình
II. Chuẩn bị
- Của cô: Vạch chuẩn bị; Sân tập bằng phẳng sạch sẽ.
- Của trẻ: Bóng , rổ để ném bóng
III.Thời gian: 30-35 phút
Địa điểm: trong lớp
IV. Tổ chức hoạt động
ST Cấu trúc, thời gian
Hoạt động của cô và trẻ
T
1
Hoạt động 1: Gây
Hôm nay cô sẽ cùng các con tổ chức chơi các trò chơi
hứng thú
dân gian nhé.
- Trò chơi hôm nay gồm có 3 phần:
+ Phần chơi thứ 1: Thi đồng diễn màn thể dục nhịp
điệu.
+ Phần chơi thứ 2: Thi tài năng (Đi theo mép ngoài
của bàn chân, đi khuỵu ngối).


2

Hoạt động 2: Bé thể
dục

+ Phần chơi thứ 3: Cùng chung sức (Trò chơi ném
bóng vào rổ)
- Cho trẻ đi vòng tròn theo nhạc đi chạy theo hiệu liệu
của cô đi nhanh, đi chậm, lên dốc xuống dốc…chuyển
đội hình 3 hàng ngang để tập bài tập phát triển chung.
+ Phần chơi thứ 1: Đồng diễn màn thể dục nhịp điệu.
- Bài tập PTC: Cô cho trẻ tập BTPTC theo lời ca bài
hát “Trường cháu đây là trường mầm non” trẻ vận
động nhịp nhàng theo lời của bài hát 2 lần (nhấn mạnh
động tác chân).
- Tay: Hai tay đưa ra phía trước, đưa lên cao.
- Bụng lườn: hai tay dang ngang, nghiêng trái,
nghiêng phải .
- Chân: Tay đưa ngang, tay chống hông, chân bước về
trước, khụy gối.
- Bật: Bật chéo chân, hất về trước
+ Phần chơi thứ 2: Phần chơi tài năng:
-Vận động cơ bản “Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi
khuỵu gối”
- Cô giới thiệu vận động,
- Cho cả lớp lên thực hiệncô quan sát nếu trẻ thực
hiện đạt cô không cần làm mẫu
TTCB: Từ đầu hàng cô lên vạch chuẩn bị hai chân
đứng rộng bằng vai, 2 tay thẳng đầu không cúi cô đi
bằng 2 mép ngoài của gam bàn chân đi theo hướng
thẳng đi đến một đoạn sau đó quay lại đi khuỵu ngối
phối hợp tay chân nhịp nhàng đi hết đoạn đường cô đi
nhẹ nhàng về cuối hàng.
- Cho trẻ thực hiện: cả lớp 2 - 3 lần (đứng đội hình
cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang) lượt trẻ lên thực
hiện 2-3.
Cô quan sát động viên sửa sai cho trẻ kịp thời.
+ Phần chơi thứ 3: Cùng chung sức “Ném bóng vào
rổ”.
- Cô hướng dẫn luật chơi, cách chơi.
Cách chơi: Cô mời 3 tổ lên thi đua , và cô đã chuẩn
rất nhiều quả bóng, các bạn sẽ lần thay nhau lên ném
bóng vào rỗ, đội nào ném được nhiều hơn thì đội đó
thắng.


3

Luật chơi: quả bóng hợp lệ là quả bóng được ném vào
rỗ
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
Thi đua giữa 2 tổ động viên khuyến khích trẻ. Thưởng
quà
Hoạt động 3: Hồi tĩnh Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng cho trẻ đi ra ngoài vệ
sinh.

Chuyển tiếp: đọc thơ bạn mới

Tăng cường tiếng việt
Bút chì, màu sáp và cục gôm
Thời gian: 10-15 phút
I. Mục tiêu
- Trẻ biết tiếng việt
- Trẻ biết phát âm các cụm từ trên
II. Chuẩn bị
- Tranh vẽ mô phỏng các hoạt động
- Bàn ghế cho cô và trẻ.
III. Tiến trình
Hoạt động 1: Bé hát
Lớp hát bài vui đến trường
Hoạt động 2: Dạy trẻ phát âm
Cô treo tranh bút chì
Cô phát âm mẫu 3lần từ bút chì
Cả lớp, tổ, nhóm cá nhân phát âm
Cô tiếp tục đưa ra hộp màu sáp cô phát âm 3 lần từ màu sáp
Lớp,Tổ nhóm, cá nhân phát âm lại
Tượng tự dạy từ cục gôm
Hoạt động 3: chơi trò chơi
TC tranh nào biến mất
Cô nói cách chơi và luật chơi
Cách chơi: Cô dán 3 bức tranh lên bảng cho cả lớp quan sát 1 lần, sau đó cho cả
lớp nhắm mắt lại. Cô sẽ dấu đi một trong ba bức tranh nhiệm vụ của các bạn là
đoán đúng tên bức tranh mà cô đã dấu.
Luật chơi: trong lúc cô đem bức tranh đi dấu thì các bạn không được mở mắt, bạn
nào vi phạm bạn đó sẽ bị phạt.
Cho lớp chơi vài lần
Mời cá nhân thi đua với nhau
Nhận xét tuyên dương


Hoạt động góc
Góc phân vai :Cô giáo.
Góc xây dựng: Xây trường Mầm Non Phường 2
Góc học tập: Ghép hình, tô màu chữ cái đã học
Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích
Nêu gương trả trẻ
Nhắc nhở trẻ phải biết chào hỏi và thưa gửi khi đi học.
Trả trẻ.

Hoạt động chiều
Đón trẻ, điểm danh
chơi tự do

Tăng cường tiếng việt
Đi học, trường học, thư viện
Thời gian: 10-15 phút
I. Mục tiêu
- Trẻ biết tiếng việt
- Trẻ biết phát âm các cụm từ trên
II. Chuẩn bị
- Tranh vẽ mô phỏng các hoạt động
- Bàn ghế cho cô và trẻ.
III. Tiến trình
Hoạt động 1: Bé hát
Lớp đọc thơ cô giáo của em
Hoạt động 2: Dạy trẻ phát âm
Cô Treo tranh đi học và phát âm 3lần từ đi học
Cả lớp, tổ, nhóm cá nhân phát âm
Cô nói tròn câu “ bé An đang đi học”, cho cả lớp nhắc lại
Cô treo tranh trường học và phát âm 3 lần từ trường học
Lớp tổ, cá nhân phát âm
Cô nói tròn câu: Đây là trường học của em
Cả lớp phát âm lại
Tương tự dạy từ thư viện
Hoạt động 3: chơi trò chơi
TC thi xem ai nói nhanh
Cô nói cách chơi
Cô dán tranh lên bảng và các bạn sẽ nói tròn câu tương ứng với từ trong bức tranh
đó, bạn nào nói đúng và nhanh nhất thì bạn đó thắng.
Cho lớp chơi vài lần


Mời cá nhân thi đua với nhau
Nhận xét tuyên dương
NÊU GƯƠNG TRẢ TRẺ
- Nhắc nhở trẻ phải biết chào hỏi và thưa gửi khi đi học.
- Trả trẻ.
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
Đón
trẻ: ........................................................................................................................
Thể dục sáng: ...........................................................................................................
Hoạt động ngoài trời: .................................................................................................
Hoạt động học: .........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tăng cường tiếng việt: ...............................................................................................
Hoạt động góc: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hoạt động chiều: ........................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2017

Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng
Hoạt động ngoài trời
-TCVĐ: Kết bạn
- TCHT: Kể đủ 3 thứ
-Chơi tự do

Hoạt động học
Lĩnh vực PTNN “ Bé học chữ o”
I. Mục tiêu
- Trẻ biết và phát âm đúng chữ cái o trong các từ
- Biết chú ý, tập trung ghi nhớ trong giờ học
- Biết yêu thích ngôi trường của mình, giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị
-Của cô: Tranh vẽ cô giáo có chữ “Cô giáo”,các thẻ chữ rời.
- Của trẻ: Thẻ chữ o, rỗ nhỏ, tranh bài thơ, vở tập tô, bút chì, búp sáp màu
III. Thời gian: 30-35 phút
Địa điểm: Trong lớp
IV/ Cách tiến hành
ST CẤU TRÚC
HĐ CỦA CÔ VÀ TRẺ
T

1
HĐ 1: Bé hát Cho trẻ hát “ Ngày vui của bé”
Đàm thoại cùng với cháu về nội dung bài hát….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×