Tải bản đầy đủ

THỰC TẬP VI SINH_Bài tập bài vi khuẩn đường ruột

ENTEROBACTERIACEAE


YÊU CẦU 1: HÃY ĐỌC KẾT QUẢ CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG PHÂN LẬP SAU ĐÂY?


SS


EMB


MC


SSYÊU CẦU 2: HÃY ĐỌC KẾT QUẢ


CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG

SINH HÓA SAU ĐÂY?


KIA


KIATSI

TSI


SIM


SIM


SIM


SIM


CITRATE


MR-VP


MR-VPYÊU CẦU 3: CÁC EM HÃY CHO BiẾT VỚI QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN
ĐƯỜNG RUỘT ĐÃ ĐƯỢC HỌC THÌ MẤT KHOẢNG THỜI GIAN BAO LÂU ĐỂ
HOÀN THÀNH 1 XÉT NGHIỆM NUÔI CẤY ĐỊNH DANH VI KHUẨN BẰNG
PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG
–KHÁNG SINH ĐỒ (MẪU PHÂN)?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×