Tải bản đầy đủ

Địa lý phú thọ địa lý dân số

Địa Lý Phú Thọ
Phú Thọ có 1.313.926 người với mật độ dân số 373 người/km². Tỷ lệ dân số sống
tại nông thôn, vùng núi khoảng 70% và tại thành thị khoảng 30%. Theo Nghị định
05/NĐ-CP, Phú Thọ có 1.400.226 người vào thời điểm tháng 1 năm 2009.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×