Tải bản đầy đủ

18 HAI LOAI DIEN TICH

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

Khi nào thì hai vật nhiễm điện hút nhau
hoặc đẩy nhau ?

87


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm :
A- Hạt nhân ở giữa mang điện tích âm, các điện tích dương chuyển động
quanh hạt nhân.
B- Hạt nhân không mang điện tích, các điện tích dương và âm quay
chung quanh hạt nhân.

C- Hạt nhân mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích âm quay
chung quanh hạt nhân.
D- Hạt nhân mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích dương
quay chung quanh hạt nhân.
Câu 2: Chọn câu đúng:
A- Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện âm thì A và B đẩy nhau.
B- Nếu vật A tích điện âm , vật B tích điện dương thì A và B đẩy nhau.
C- Nếu vật A tích điện dương và vật B tích điện âm thì A và B hút nhau.
D- Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện dương thì A và B hút
nhau.
Câu 3: Nếu A đẩy B, B đẩy C thì :
A- A và C có điện tích cùng dấu. B- A và C có điện tích trái dấu.
C- A, B, C có điện tích cùng dấu. D- B và C trung hoà.
Câu 4: Chọn câu đúng :
A- Một vật trung hoà về điện nếu mang nhiều điện tích dương hơn điện
tích âm.
B- Một vật trung hoà về điện nếu mang điện tích âm bằng với điện tích
dương.
C- Một vật trung hoà về điện nếu mang nhiều điện tích âm hơn điện
tích dương.
D- Một vật trung hoà về điện nếu mất bao nhiêu điện tích âm thì nhận
bấy nhiêu điện tích dương.
Câu 5 : Dùng một thanh thủy tinh đã được nhiễm điện đưa đến gần quả cầu kim
loại treo trên giá (hình vẽ) . Ta thấy ban đầu quả cầu bò hút về thanh thủy tinh,

88


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

sau khi quả cầu chạm vào thanh thủy tinh thì nó lại bò đẩy ra. Em hãy giải thích
tại sao ?

Câu 6: Dùng từ điển vật lí phổ
thông hoặc truyện kể về các
nhà vật lí, em hãy tra cứu và
viết vài dòng về các nhà bác
học sau :


- Coulomb
- Franklin

Câu 7: Nếu A hút B, B hút C, C đẩy D thì :
A- A và C có điện tích trái dấu.
B- B và D có điện tích cùng dấu.
C- A và D có điện tích cùng dấu.
D- A và D có điện tích trái dấu.
Câu 8: Lấy thanh thuỷ tinh cọ xát với miếng
lụa. Miếng lụa tích điện âm. Sau đó ta thấy
thanh thuỷ tinh đẩy vật B, hút vật C và hút
vật D.
Thanh thuỷ tinh nhiễm điện gì ? Các vật B,
C, D nhiễm điện gì ? Giữa B và C, C và D, B
và D xuất hiện lực hút hay lực đẩy ?

89


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

- Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.
Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút
nhau.
- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương và các êlectrôn
mang điện âm chuyển động xung quanh hạt nhân.
- Một vật mang điện tích âm nế u thừa êlectrôn, mang điện
tích dương nếu thiếu êlectrôn.

Sự hút và đẩy giữa các vật tích điện có nhiều ứng
dụng trong công nghiệp và trong đời sống, chẳng
hạn như phương pháp sơn tónh điện, cách thu gom
tro bay ra từ các ống khói nhà máy, chế tạo máy in
phun mực, máy photocopy, máy in la – de …
Sau đây là nguyên tắc họat động của máy in la-de
- Tín hiệu từ máy vi tính được đưa vào máy in lade. Tia la-de (1) được chiếu đến hệ thống thấu
kính quay để tạo lại hình ảnh trên trống.
- Khi bò chiếu sáng, trống được tích
điện. Tùy thuộc vào tín hiệu mà tia
la-de mạnh hay yếu khiến chỗ bò
chiếu được tích điện nhiều hay ít.
- Mặt trống tiếp xúc với mực được
tích điện trái dấu nên mực được hút
lên mặt trống.
Chỗ nào tích điện mạnh thì mực càng
nhiều, khi in ra sẽ càng đậm (2).
- Sau đó khi trống quay, mặt trống in mực lên giấy (3).
- Giấy được cán ép và sấy khô (4).
In bằng la-de có độ nét rất cao và mòn vì tia la-de là chùm ánh sáng
song song rất hẹp.

90


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Cách làm một điện nghiệm đơn giản.
Cắt một tờ giấy
nhôm có kích thước
1cm ´ 20cm. Gấp
đôi tờ giấy lại và
treo vào một sợi
dây chỉ. (hình vẽ 1).
Nếu khéo tay,
bạn có thể làm một
điện nghiệm như ở
hình vẽ 2.
Đưa các vật bò
nhiễm điện lại gần
và quan sát hiện
tượng xảy ra.

Câu 1: C; Câu 2: C; Câu 3: C ; Câu 4: B
Câu 5: Sau khi quả cầu chạm vào thanh, một số điện tích của thanh di chuyển
sang quả cầu khiến thanh và quả cầu nhiễm điện cùng dấu nên đẩy nhau.
Câu 7: C
Câu 8: A- Thanh thủy tinh nhiễm điện dương.
B- B nhiễm điện dương, C và D nhiễm điện âm,

91


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

C- B và C hút nhau, C và D đẩy nhau, B và D đẩy nhau.

92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×