Tải bản đầy đủ

1 BIA THI CONG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ

PHẦN II

(30%)
Nhiệm vụ :

-Thiết kế ván khuôn dầm, sàn, cột.
-Thiết kế ván khuôn cho toàn bộ lõi cứng.
-Tổ chức thi công cho dây chuyền bêtông phần thân.
-Nêu các biện pháp an toàn trong thi công nhà cao tầng.

GVHD
SVTH
LỚP

: Th.S. TRẦN THỊ BẠCH DIỆP
: BÙI QUANG HIẾU
: 02X1B


SVTH: Bùi Quang Hiếu - Lớp 02X1B

Trang : 153Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×