Tải bản đầy đủ

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN U MINH THƯỢNG.PDF

VƯỜN QUỐC GIA
U MINH THƯỢNG

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn: ThS: NGUYỄN TRỌNG NHÂN

1 PHẠM HỒNG QUÂN
2 PHẠM LỘC THỊNH
3 LÝ KIM QUÝ
4 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
5 HUỲNH TIẾN ANH
6 LÊ SƠN AN


U MINH THƯỢNG
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, LỊCH
SỬ HÌNH THÀNH

BỘ MÁY QUẢN LÝ,
CHỨC NĂNG


KẾT LUẬN
CÁC YẾU TỐ HẤP DẪN

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

HẠN CHẾ VÀ GIẢI
PHÁP


VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
- Huyện An biên, An Minh,
Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên
Giang.
-Tọa độ: Từ 9°31 đến 9°39'
vĩ bắc và từ 105°03' đến
105°07' kinh độ đông.


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
-1950 Khoảng 400.000 Ha
-1970 còn khoảng 200.000
Ha
-1990 còn khoảng 100.000
Ha
-Thời chiến tranh chia làm
hai khu
-14/01/2002 Chính Phủ ra
Quyết Định số 11/2002/QĐTTg chuyển khu bảo tồn
thiên nhiên thành Vườn
Quốc Gia.


BỘ MÁY QUẢN LÝ
Bộ Nông Nghiệp
và PTNT

UBND tỉnh Kiên
Giang

Vườn Quốc Gia U
Minh Thượng
Ban Giám Đốc

Phòng quản
lý tài nguyên
rừng

Phòng du
lịch sinh thái
và giáo dục
môi trường

Phong tổ
chức hành
chính

Phòng nghiên
cứu Khoa học
và Môi trường

Phong kế
hoạch tài
chính


CHỨC NĂNG
-Bảo tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng tràm úng phèn trên đất than
bùn, một vùng ngập nước quan trọng của hạ lưu sông Cửu Long.

-Bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập nước, đặc biệt 8
loài chim nước quan trọng và các loài động vật quý hiếm.
-Góp phần bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia về chiến
khu cách mạng U Minh Thượng trong thời kỳ chống Pháp và chống
Mỹ.

-Góp phần cân bằng sinh thái, tăng độ che phủ của rừng, đảm bảo an
ninh môi trường và sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu
Long, đồng thời phát huy giá trị của hệ sinh thái rừng tràm phục vụ
nghiên cứu khoa học và tham quan, du lịch sinh thái.


YẾU TỐ HẤP DẪN
NÉT ĐẸP HOANG SƠ: Những cánh rừng nguyên sinh, những
kênh nước, các loài động thực vật phong phú…
THƯỞNG THỨC VÀ TRÃI NGHIỆM CÁC ĐẶC
SẢN: Các món ăn, trãi nghiệm các hoạt động như câu cá,
bơi thuyền…


HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
KHÁM PHÁ RỪNG U MINH THƯỢNGCÂU CÁ TRONG RỪNG, GIẢI TRÍ


THỰC TRẠNG
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG


TÌNH TRẠNG SĂN BẮN MUA BÁN
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ KHAI
THÁC BỪA BÃI


TÌNH TRẠNG CHÁY RỪNG


CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT PHỤC VỤC
DU LỊCH CÒN HẠN CHẾ
-Cơ sở lưu trú: chưa được đầu tư nhiều, sức chứa ít.

-Cơ sở ăn uống: đã xây dựng căn tin chuyên phục vụ các
món đồng quê, có sức chứa khoảng 150 người.
-Dịch vụ bán hàng: các điểm bán hàng còn nghèo nàn về
chủng loaị, các mặt hàng khó mang đi.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
-Chưa đáp ứng được yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong
du lịch, trình độ còn thấp.

VIỆC QUẢNG BÁ
-Chưa chuyên nghiệp, chưa bài bản, chưa hiệu quả.


GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG
TRÌNH NÂNG CÁC Ý THỨC NGƯỜI DÂN,
TUYÊN TRUYỀN SÂU RỘNG HƠN.
XỬ LÝ CÁC HÀNH VI SĂN BẮN VÀ KHAI
THÁC RỪNG BỪA BÃI

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG
CHÁY CHỮA CHÁY


HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TỔ CHỨC BẢO TỒN ĐA
DẠNG SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC BẢO
TỒN
TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SINH
KẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI
DÂN
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
NHÂN VIÊN
CƠ QUAN CHỨC NĂNG CẦN QUAN TÂM VÀ
ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT HƠN
THÚC ĐẨY CÔNG TÁC QUẢNG BÁ CÓ HIỆU
QUẢ


KẾT LUẬN
-VQG U Minh Thượng là một trong ba vùng lõi thuộc khu dự trữ sinh

quyển Kiêng Giang, và là Khu dự trữ sinh quyển lớn thứ 2 trong 8
Khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam đã được UNESCO công nhận.
Với tính đa dạng sinh học cao bậc nhất Đồng Bằng sông Cữu Long,
nhiều loài động thuwcj vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cần
được bảo vệ.
-Ngoài tính đa dạng sinh học rất cao, VQG U Minh Thượng còn mang
vẻ đẹp hoang sơ, đặc trung của vùng sông nước miền Tây. Đến với U
Minh Thượng du khachs sẽ được đấm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên
hiếm có, thả hồn vào thiên nhiên và thưởng thức những ẩm thực đặc
trưng của vùng. Nơi đây còn là quê hương của vị anh hùng dân tộc
Nguyễn Trung Trực. U Minh Thượng đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn
cho du khách trong và ngoài nước.


-Bên cạnh những giá trị tài nguyên du lịch hấp dẫn, VQG U Minh
Thượng có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng hoàn thiện.
-Tuy nhiên VQG U Minh Thượng còn có một số những khó khăn hạn
chế cần được chú ý khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ và tăng
tính hấp dẫn dối với du khách. Đó là dịch vụ lưu trú khách du lịch, cơ
sở vật chất còn thiếu thốn nhiều, vị trí tiếp cận khó khăn, sự hạn chế
và đơn điệu của dịch vụ du lịch.
-Số lượng khách đến ngày một tăng nhưng doanh thu từ hoạt động du
lịch còn thấp, sự yếu kém về cơ sở hạ tầng là thực trạng đáng quan
tâm.
-DLST với bản chất là du lịch có giáo dục môi trường, bảo tồn và góp
phần phát triển cộng đồng địa phương sẽ là phù hợp và cần được
khuyến khích phát triển ở U Minh Thượng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×