Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập đọc Cây xoài của ông em

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, Bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ
nhàng tình cảm.
-Hiểu ý nghĩa của các từ mới : lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy, ….
-Hiểu được nội dung bài : Miêu tả cây xoài của ông trồng và tình cảm
thương nhớ, biết ơn của hai mẹ con bạn nhỏ với người ông đã mất. (TL được
CH 1,2,3).

 GDMT (Khai thác G.tiếp):Thấy được việc yêu quí người thân từ
những sự vật trong môi trường tự nhiên, từ đó có ý thức BVMT.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Giáo viên : Tranh minh họa bài “Cây xoài của ông em”
2.Học sinh : Sách Tiếng việt.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.

3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Luyện đọc.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


*Mục tiêu: Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi
đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết
đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng tình cảm.
*Cách tiến hành:
-Giáo viên đọc mẫu toàn bài (tình cảm, nhẹ
nhàng)
-Hướng dẫn luyện đọc.
Đọc từng câu
-Luyện đọc từ khó :
-Giảng từ : xoài cát : tên một loại xoài rất thơm
ngon, ngọt.
-Xôi nếp hương : xôi nấu từ một loại gạo rất
thơm.
Đọc từng đoạn .

-Theo dõi đọc thầm.
-1 em đọc lần 2.
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu
-HS luyện đọc các từ ngữ : lẫm
chẫm, đu đưa, xoài tượng, nếp
hương.
-Học sinh nhắc lại nghĩa của từ.
-HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn
trong bài.
-Mùa xoài nào,/ mẹ em cũng
chọn những quả chín vàng và
to nhất/ bày lên bàn thờ ông.//

Đọc trong nhóm.

-Chia nhóm:đọc từng đoạn trong
nhóm

-Nhận xét.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.

-Thi đọc giữa các nhóm.Đồng
thanh.

*Mục tiêu: Hiểu được nội dung bài Miêu tả cây
xoài của ông trồng và tình cảm thương nhớ, biết
ơn của hai mẹ con bạn nhỏ với người ông đã

-Đọc thầm.


mất.

-Xoài cát.

*Cách tiến hành:

-Hoa nở trắng cành , từng chùm

-Cây xoài của ông trồng thuộc loại xoài gì ?

quả to đu đưa theo gió đầu hè.

-Những từ ngữ hình ảnh nào cho thấy cây xoài

-Có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt

cát rất đẹp ?

đậm đà, màu sắc vàng đẹp.

-Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế

-Để tưởng nhớ, biết ơn ông đã

nào

trồng cây cho con cháu có quả

-Tại sao mùa xoài nào mẹ cũng chọn những quả
xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông ?

ăn.
-Vì ông đã mất.

-Vì sao nhìn cây xoài bạn nhỏ lại càng nhớ ông ? -Vì xoài cát rất thơm ngon, bạn
đã ăn từ nhỏ. Cây xoài lại gắn
-Vì sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình
với kỉ niệm về người ông đã mất.
là thứ quà ngon nhất ?
-2 em chỉ vào tranh nói lại nội
 GDMT: Sau khi HS trả lời câu hỏi 3&4 GV
dung bài. Nhận xét.
nhấn mạnh: Bạn nhỏ nghĩ như vậy vì khi nhìn
thứ quả đó, bạn lại nhớ ông. Qua tình cảm đẹp
đẽ với ông, bạn nhỏ thấy yêu quí cả sự vật
trong môi trường đã gợi về hình ảnh người
thân.
-GV nhận xét.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×