Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN
MỜI NHỜ, YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ.
KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI
I.Mục đích yêu cầu
1.Rèn kĩ năng nghe nói:
-HS biết nói lời mời, yêu cầu,đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản
-HS biết trả lời câu hỏi về thầy giáo( cô giáo) lớp 1 của em
2.Rèn kĩ năng viết :Dựa vào các câu trả lời viết được khoảng 4-5 câu nói về thầy( cô
giáo) lớp 1.
II. Đồ dùng dạy- học: Bảng lớp chép sẵn câu hỏi ở bài tập 2.
III. Các hoạt đông dạy- học.
ND

GV

HS

1.Bài cũ:
(5’)


Kiểm tra bài làm trong vở của HS ở tuần
7.

- 1 số em đưa vở kiểm
tra

-GV nhận xét tuyên dương.
2.Bài mới:

-GTB,-Ghi đề bài

*HĐ1:
-Mời, nhờ,
yêu cầu,đề
nghị

Bài 1-HD HS thực hiện từng bước theo
yêu cầu .

(12’)

-Các em phải quan sát kĩ từng tranh Đọc
lời nhân vật trong tranh,đọc các câu
hỏi.Tập nói những lời mời,yêu cầu. đề
nghị.VD:
a.Bạn đến chơi em mở cửa mời bạn vào
chơi.

-Học sinh lắng nghe.
- Quan sát tranh,đọc lời
nhân vật

-HS của các nhóm tập
nói .những em khác
nhận xét bổ sung.


- Chào cậu! /-A Lan! Mời bạn vào chơi.

-2em đóng vai

- Cho cả lớp nhận xét- GV nhận xét
tuyên dương.

-HS khác nhận xét.

* Giúp HS biết nói lờiyêu cầu, đề nghị
phù hợp.
*HĐ2: Kể
ngắn theo
câu hỏi.
(15’)

Bài 2: Trả lời câu hỏi:

-HS nêu y/c
-HS lần lượt hỏi và trả
lời.VD :

H: Cô giáo lớp 1 của em tên là gì?

+Cô rất thương HS và
H; Tình cảm của cô giáo đối với học sinh chăm lo cho chúng em
như thế nào?
từng li từng tí.
H: Em nhớ nhất điều gì ở cô?
H: Tình cảm của em đối với HS như thế
nào?

+Em rất mến cô và
luôn nhớ đến cô….

-HS nối tiếp nhau trả
- Mỗi 1 câu hỏi GV cho học sinh nối tiếp lời theo ý mình .
nhau trả lời nhiều lần 1 câu. Sau đó GV
tổng kết câu trả lời của HS
-HS nêu yêu cầu
Bài 3: Viết đoạn văn 4- 5 câu nói về cô
giáo em.
- Cho HS nêu yêu cầu, xác định rõ yêu
cầu rồi làm bài.

-HS viết vào vở .
-Một số HS trình bày
trước lớp.

- GV nhắc nhở HS sinh viết lại thành lời
văn hay, trôi chảy.
- Cả lớp cùng giáo viên nhận xét bổ
sung.
* Giúp HS biết kể và viết được 1 đoạn
*HĐ3. Củng văn ngắn về cô giáo lớp 1, biết trình bày
đúng 1 đoạn văn.
cố- dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.
2-3’
- Về nhà thực hành nói lời mời, nhớ yêu
cầu đề nghị với bạn và người xung
quanh.

-Lắng nghe.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×