Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập làm văn
Bài: MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ.
KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Rèn kĩ năng nghe nói:
- Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Biết trả lời câu hỏi về thầy giáo (cô giáo) lớp 1.
- Rèn kĩ năng viết, Dựa vào câu trả lời, viết được một đoạn văn 4, 5 câu về
thầy cô giáo.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập.
*Mục tiêu: Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề


HOẠT ĐỘNG CỦA HS


nghị phù hợp
*Cách tiến hành:
Bài 1:
-Gọi 1 học sinh nêu yêu cầu bài tập.

-Học sinh lặp lại tựa bài.

-Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành theo
tình huống 1a.
-Giáo viên cho 2 học sinh đóng vai. 1 em đóng

a.HS1: Chào cậu / chào Nga,

vai bạn đến nhà chơi – 1 em nói lời mời bạn

nhà bạn nhiều cây quá.

vào nhà.
-Tương tự: Giáo viên vho học sinh làm việc
từng đôi, thực hành theo tình huống b, c.

Hs2: A Nam! Bạn vào đây.
b.Em thích bài hát mà bạn đã
thuộc, em nhờ bạn chép lại bài

-Học sinh thi nói theo tình huống.

hát cho mình.

-Lớp và giáo viên nhận xét, bình chọn những

c. bạn ngồi bên cạnh nói chuyện

người biết mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị với bạn

trong giờ học. Em yêu cầu bạn

đúng nhất.

giữ trật tự.

Bài 2: (miệng)
-Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
-Lớp đọc thầm và suy nghĩ trả lời câu hỏi.
-Cô giáo lớp 1 em tên gì?
-Tình cảm của cô và thầy đối với học sinh như

-Nhiều học sinh nối tiếp nhau trả

thế nào?

lời.

-Em nhớ điều gì nhất ở cô?


-Tình cảm của em đối với cô như thế nào?

-Học sinh thi nhau trả lời.

-Nhận xét, khen ngợi những ý kiến hay, có cái
riêng. Bình chọn người có câu trả lời hay nhất.

-Học sinh viết bài vào vở.

Bài 3: Viết.
-Giáo viên nêu yêu cầu của bài.
-Nhắc học sinh 1 số yêu cầu viết lại những điều
em vừa kể ở bài tập 2.
-Giáo viên nhận xét góp ý rút kinh nghiệm
chung về cách dùng từ, đặt câu.
-Chấm bài.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:

-Nhiều học sinh đọc bài trước
lớp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×