Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập làm văn Gọi điện

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
BÀI: MẸ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát (2/4 và 4/4, riêng dòng 7,8 ngắt 3/3 và 3/5).
-Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con, (TL
được CH trong SGK; thuộc 6 dòng thơ cuối).
* GDMT: Cảm nhận cuộc sống gia đình tràn đầy tình thương yêu của
me.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên : Tranh minh họạ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
* Hoạt động 1: Luyện đọc.


-Theo dõi, đọc thầm.1 em đọc.

*Mục tiêu: Đọc trơn được cả bài.Ngắt nhịp

-HS nối tiếp đọc từng câu , phát

đúng câu thơ lục bát (2/4 và 4/4, riêng dòng 7,8

hiện ra các từ khó. Luyện đọc từ

ngắt 3/3 và 3/5).

khó.

-Giáo viên đọc mẫu toàn bài thơ lần 1.

-HS nối tiếp đọc từng đoạn.

-Hướng dẫn phát âm từ khó, dễ lẫn, giải nghĩa

-Lặng rồi/ cả tiếng con ve/


từ.

Con ve cũng mệt/ vì hè nắng oi.//

-Hướng dẫn ngắt nhịp thơ. Kết hợp giảng từ.

Những ngôi sao/ thức ngoài kia

- Đọc từng đoạn trong nhóm.Thi đọc trong

Chẳng bằng mẹ/ đã thức vì chúng

nhóm.

con.//

*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.-HS đọc các từ ngữ chú giải.

*Mục tiêu: Hiểu nghĩa của các từ ngữ : nắng

- Chia nhóm:HS nối tiếp nhau thi

oi, giấc tròn.Hiểu hình ảnh so sánh :Mẹ là ngọn đọc từng đoạn trong nhóm.
gió của con suốt đời.

-Thi đọc giữa các nhóm (CN)

*Cách tiến hành:

-Đồng thanh. Đọc thầm.

Hỏi đáp :

-1 em đọc từng đoạn và TL:

-Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức ?

- Tiếng ve cũng lặng đi, ve cũng mệt

-Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc?

-Mẹ vừa đưa võng hát ru, vừa quạt

* GDMT: Nhấn mạnh: trong cuộc sống gia

cho con mát.

đình tràn đầy tình thương yêu của mẹ, mẹ
luôn chăm lo cho em từng miếng ăn giấc
ngủ.các em cần biết thương yêu cha mẹ, đó là
các em phải chăm lo học hành, làm cho cuộc
sống ngày một đẹp hơn.

-So sánh : những ngôi sao thức trên

-Người mẹ được so sánh qua những hình ảnh

bầu trời, ngọn gió mát lành.

nào ?

-HS tự đọc nhẩm bài thơ.

-Học thuộc lòng bài thơ.

-3 em đọc thuộc lòng.

-Nhận xét, cho điểm.

-Nhóm cử đại diện thi HTL.

3. Kết luận:


-Bài thơ giúp em hiểu người mẹ như thế nào ?
Em thích nhất hình ảnh nào trong bài, vì sao ?
-Giáo dục tư tưởng : Nỗi vất vả và tình thương
bao la của người mẹ dành cho con.
-Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×