Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập làm văn Gọi điện

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết: ĐIỆN THOẠI
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Đọc trơn cả bài.
-

Đọc đúng các từ ngữ khó: chuông điện thoại, mừng quýnh, bâng không,
các từ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ như: sắp sách vở, lên, con
khoẻ lắm, mấy tuần nay, làm bố lo, quay lại… (MB) sách vở, quen thuộc,
ngập ngừng, không cười nữa, chuyển máy, trở về…(MT, MN).

-

Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

2Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ mới: Điện thoại, mừng quýnh, ngập ngừng, bâng
khuâng.
-

Hiểu và biết cách nói chuyện bằng điện thoại.


3Thái độ:Thích thú học hỏi về cách nói chuyện qua điện thoại.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ ghi các nội dung cần luyện đọc.
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) Sự tích cây vú sữa
- Gọi 2 HS lên bảng đọc đoạn 2 bài Sự

Hoạt động của Trò
- Hát


tích cây vú sữa và trả lời các câu hỏi:
+ HS 1: Thứ quả lạ xuất hiện trên cây - HS đọc và TLCH. Bạn nhận
ntn?

xét.

+ HS 2: Những nét nào ở cây gợi lên
hình ảnh của mẹ? Nội dung của bài là
gì?
-

GV nhận xét.

3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Trong bài học hôm nay, các em sẽ đọc
bài Điện thoại. Qua bài tập đọc này các
con sẽ thêm hiểu về cách nói chuyện qua
điện thoại.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc.
 Mục tiêu: Đọc cả bài, nghỉ hơi đúng trong
câu. Hiểu nghĩa từ khó. Phân biệt lời kể và lời
nhân vật.
 Phương pháp: Phân tích, luyện tập.
 ĐDDH: Tranh, SGK, bảng cài: từ khó, - 1 HS khác đọc mẫu lần 2. Cả
câu.
lớp theo dõi bài trong SGK.
a) Đọc mẫu.
- GV đọc mẫu lần 1. Chú ý phân biệt lời


kể và lời nhân vật. Giọng Tường, lễ phép
khi nhắc máy nghe thưa, mừng rỡ khi
nhận ra bố, ngập ngừng khi bố hỏi sức
khoẻ của mẹ. Giọng bố ấm áp tình cảm.
b) Luyện phát âm từ khó, dễ lẫn.

- Luyện phát âm các từ khó, dễ
lẫn.

- Yêu cầu HS đọc các từ cần luyệ phát âm
đã ghi trên bảng phụ.
- Yêu cầu HS đọc từng câu

c) Hướng dẫn ngắt giọng.
- Giới thiệu các câu cần luyện giọng, yêu
cầu HS tìm cách đọc sau đó cả lớp luyện
đọc.

- Nối tiếp nhau đọc từng câu, mỗi
HS đọc 1 câu.

- Tìm cách đọc và luyện đọc các
câu sau:
Vừa sắp sách vở ra bàn,/
Tường bỗng nghe/ có tiếng
chuông điện thoại.//
- A lô!// Cháu là Tường,/ con mẹ
Bình,/ nghe đây ạ!//
- Con chào bố.// con khoẻ lắm.//
Mẹ…// cũng…// Bố thế nào
ạ?// bao giờ bố về?//

- 2 HS nối tiếp đọc từng đoạn cho
đến hết bài.
d) Đọc theo đoạn.

- Đoạn 1: Vừa sắp … Bao giờ thì


- Yêu cầu đọc nối tiếp theo đoạn trước
lớp.

bố về?
- Đoạn 2: Còn lại.
- Lần lượt HS đọc bài trong
nhóm, các bạn trong nhóm
nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau.

- Chia nhóm và yêu cầu HS đọc từng đoạn
trong nhóm.
e) Thi đọc
g) Đọc đồng thanh
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
 Mục tiêu: Hiểu nội dung bài. Biết cách nói
chuyện bằng điện thoại.

- Đọc thầm.

 Phương pháp: Đàm thoại.

- Đến bên máy, nhắc ống nghe

 ĐDDH: SGK. Điện thoại hoặc tranh.
-

Yêu cầu HS đọc bài.

-

Tường đã làm gì khi nghe tiếng chuông

lên, áp 1 đầu vào tai và nói:
Alô! Cháu là Tường, con mẹ
Bình, nghe đây ạ. (tự giới
thiệu)

điện thoại?

-

Khi nghe điện thoại các em 1 đầu áp tay
vào tai để nghe đầu dây bên kia nói và
áp đầu còn lại gần miệng để nói. GV làm

- Đọc câu hỏi


mẫu trên vật thật. Nếu có hoặc treo tranh - Khi nói chuyện điện thoại ta
giới thiệu.

cũng chào hỏi giống như bình

-

Gọi HS đọc câu hỏi 2.

thường nhưng khi nhắc ống

-

Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời

nghe lên là giới thiệu ngay, và
nói thật ngắn gọn. Cần giới
thiệu ngay vì nếu không giới
thiệu người bên kia sẽ không
biết là ai.
- Nói ngắn giọng vì nói dài sẽ
không tiết kiệm tiền của
- Đọc thầm.
- Tường không nghe bố mẹ nói
chuyện vì như thế là không lịch
sự.

-

Yêu cầu HS đọc đoạn 3.

-

Tường có nghe bố mẹ nói chuyện trên
điện thoại không? Vì sao?

-

Yêu cầu HS nhắc lại các điểm cần lưu ý
khi nói chuyện bằng điện thoại.

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Gọi 1 HS đọc lại bài và nêu nội dung
bài.
- Tổng kết giờ học, tuyên dương các em
học tốt, nhắc nhở, phê bình các em còn

- HS nêu.


chưa chú ý.
- Chuẩn bị: Mẹ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×