Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập làm văn Kể về gia đình

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP LÀM VĂN:
KỂ VỀ GIA ĐÌNH
I. MỤC TIÊU:
1. Rèn kĩ năng nghe và nói:
- Biết kể về gia đình mình theo gợi ý.
- Biết nghe bạn kể để nhận xét, góp ý.
2. Rèn kỹ năng viết:
- Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn ( 3 - 5 câu) kể về gia đình. Viết
rõ ý, dùng từ đặt câu đúng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng ghi các câu hỏi gợi ý.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
- Nhắc lại các việc cần làm khi gọi - 2 HS nêu.
điện.
- ý nghĩa của các việc tút ngắn liên tục - 1 HS đọc
"tút" dài ngắt quãng.
- Đọc đoạn viết lời trao đổi qua điện
thoại ?
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích yêu cầu
2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1:

- 1 HS đọc yêu cầu


- Bài yêu cầu gì ?

- Kể về gia đình em

- GV hướng dẫn trên bảng phụ đã viết
sẵn.
- Yêu cầu 1 em kể mẫu trước lớp.
+ Kể trước lớp

- 3, 4 HS kể

+ Kể trong nhóm

- HS kể theo nhóm 2.

- GV theo dõi các nhóm kể.
+ Thi kể trước lớp

- Đại diện các nhóm thi kể

+ Bình chọn người kể hay nhất

- Gia đình em có 4 người. Bố mẹ em đều
làm ruộng. Chị của em học ở trường THCS
Nguyễn Trãi. Còn em đang học lớp 2 ở
trường tiểu học Lê Văn Tám. Mọi người
trong gia đình em rất yêu thương nhau. Em
rất tự hào về gia đình em.

Bài 2: (Viết)
- Viết lại những điều vừa nói khi làm - HS làm bài
bài tập 1 (viết từ 3-5 câu).


- Nhiều HS đọc bài trước lớp.
* GV nhaẹan xét góp ý.
C. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×