Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập làm văn Đáp lời khẳng định, viết nội quy

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN:
ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH. VIẾT NỘI QUY

I. MỤC TIÊU:
- Biết đáp lời khẳng định
- Đọc và chép lại được 2 đến 3 điều trong nội qui nhà trường (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV :-Tranh minh hoạ bài tập 1 . Bản nội quy nhà trường .
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HSø

1. Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu.

-4 em lên thực hành đáp lời xin lỗi .


- Nhận xét ghi điểm từng em .

- Lắng nghe nhận xét bài bạn .

2.Bài mới:
- Giới thiệu bài :
* Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập
*Bài 3

- Một em nêu yêu cầu bài tập 3 .

- Yêu cầu.

- Viết bài vào vở . Một số em đọc trước


- Nhận xét ghi điểm học sinh .

lớp
- Nhận xét bài bạn .

* Ôn tập lại BT2 – tuần 22:
Bài 2:

*Tình huống a:

- GV viết sẵn các tình huống vào băng - HS 1: Một bạn vội, nói với bạn trên
giấy. Gọi 1 cặp HS lên thực hành: 1 HS cầu thang “Xin lỗi, cho tớ đi trước một
đọc yêu cầu trên băng giấy và 1 HS thực chút”.
hiện yêu cầu.

- HS 2: Mời bạn./ Không sao bạn cứ

- Gọi HS dưới lớp bổ sung nếu có cách đi trước đi./ Mời bạn lên trước./ Ồ, có
nói khác. Động viên HS tích cực nói.

gì đâu, bạn lên trước đi./…

- Nhận xét, tuyên dương HS nói tốt.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học

-Về nhà viết lại nội qui và chuẩn bị tiết

- Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị sau.
bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×