Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Chính tả (Nghe viết): Đàn bê của anh Hồ Giáo, phân biệt TRCH, dấu hỏi dấu ngã

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHÍNH TẢ:
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết chính xác, đúng đoạn tóm tắt bài: Đàn bê của anh Hồ Giáo.
- Làm được bài tập 2(b), 3 (b)
- H có ý thức luyện viết chữ đẹp
II.Đồ dùng dạy - học: Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút, bảng con,…
III.Các hoạt động dạy - học.
NDKT -TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

- T đọc: làm ruộng, xuất hiện,
chuyển


-Viết bảng con
- H nhận xét

-Nhận xét chung.
2.Bài mới.
*HĐ1:GTB(1’) -Giới thiệu bài.
-Đọc đoạn viết.
*HĐ2: HD
chính tả(5-6’)

-Bài nói lên điều gì?
-Tìm trong bài những chữ nào
được viết hoa? Vì sao?
-Yêucầu tìm từ khó .

-Nghe.
-2H đọc đoạn viết
-Hồ Giáo và những chữ đầu
câu phải viết hoa.
-Tìm phân tích từ khó và viết
bảng con.

- T chữ bài của H(TB-Y)
*HĐ3: H viết
bài

-Đọc lại bài.

-Nghe.

-Đọc cho HS viết.

-Viết vào vở.


( 16-17’)

-Đọc lại bài.

-Đổi vở soát lỗi.

-Thu chấm một số bài, nhận xét
*HĐ 4: Luyện
tập.
( 5-6’)

-2HS đọc đề bài.
Bài 2(b): Tìm các từ....

-Nêu:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Làm bài vào VBT

-T t/c nhận xét bài của H

-1H làm ở bảng phụ
b) Bão - hổ - sảnh.

Bài 3(b): Thi tìm nhanh các
từ...

-2-3HS đọc.

-Nêu yêu cầu.

-1HS đọc bài làm

-T t/c nhận xét bài của H
3.Củng cốdặn dò(2)

-Nhận xét tiết học.
-Nhắc H về nhà tập viết.

-Làm bài vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×