Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Chính tả (Nghe viết): Đàn bê của anh Hồ Giáo, phân biệt TRCH, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
I.Mục đích yêu cầu:
- Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung một đoạn văn trong bài. Viết hoa đúng 1 số
tên riêng và 1 số từ có âm đầu ch/ tr.
- Làm đúng bài tập phân biệt các cặp âm - vần dễ lẫn ch/tr.
- Rèn tính cẩn thận cho HS
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Phiếu bài tập, nội dung bài tập
H: Vở chính tả, bảng con
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:
-Viết:

Cách thức tiến hành
(5P)

H: Viết bảng con

H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)
2,Hướng dẫn nghe - viết:

G: Nêu mục đích, yêu cầu, ghi tên bài

a)Chuẩn bị:
G: Đọc đoạn viết một lần cho HS nghe
H: Đọc lại một lần (1H)
G: HD học sinh tìm hiểu nội dung đoạn
viết
H: Nhận xét các hiện tượng chính tả cần


lưu ý( Cách trình bày, các tiếng cần viết
hoa, ....)
- Từ: giống, quấn quýt, quẩn, Hồ
Giáo, nhảy quẩng lên, rụt rè, quơ
quơ

H: Viết một số từ khó
G: Đọc đoạn viết cho HS nghe
- Đọc lần lượt từng câu cho HS viết

b)Viết bài:

H: viết bài theo HD của GV
G: Theo dõi cách viết bài của HS, uốn
nắn HS viết đúng tư thế,....
G: Đọc bài cho HS soát lỗi
H: Soát lỗi

c)Chấm - chữa bài:

G: Thu bài chấm bài của 1 số HS (10
bài)
- Nhận xét lỗi chung trước lớp
G: Nêu yêu cầu

d,Hướng dẫn học sinh làm bài
tập:

H: Làm vào phiếu học tập

Bài 2a: lựa chọn

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
đúng.

Tìm các từ bắt đầu bằng: ch/ tr?

- Các nhóm trình bày kết quả

G: Nhận xét tiết học
3,Củng cố, dặn dò:

(1P)

Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×