Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI (2 TIẾT)
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Đọc rành mạch toàn bài ,ngắt nhgĩ hơi đúng chỗ..
- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.
- Đọc bài với dọng kể nhẹ nhàng, tình cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc - hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK
- Hiểu nội dung câu chuyện: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhỏ với bác
hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi.
- Qua bài văn HS học được ở bạn nhỏ lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng người lao động
* H (KG) trả lời được câu hỏi 5
II.Đồ dùng dạy- học.
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
- Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
NDKT - TG


HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

- T gọi H học thuộc lòng bài thơ -4 HS đọc thuộc lòng bài thơ
Lượm và trả lời câu hỏi SGk
Lượm và trả lời câu hỏi SGk

2.Bài mới.

-Nhận xét, cho điểm

*HĐ1:GTB(1’)

-giới thiệu bài

*HĐ2: HD
luyện đọc(30’)

-Đọc mẫu HD giọng đọc toàn
bài

- H nhận xét
-3 HS đọc bài + lớp đọc thầm


- T/c luyện đọc câu

-Nối tiếp đọc câu

- T chú ý sử lỗi phát âm cho H
(TB-Y)

-Phát âm từ khó
-Nối tiếp đọc đoạn

- HD đọc các câu dài


-Luyện đọc đoạn trong nhóm
-Thi đọc trong nhóm,đại diện
các nhóm thi đọc

-Chia nhóm nêu yêu cầu
*HĐ3: Tìm hiểu
bài
-Yêu cầu H đọc thầm và trả lời
các câu hỏi trong sách
( 15-17’)
-Bác nhân làm nghề gì?

- H nhận xét, bình chọn nhóm
đọc hay
- H đọc đồng thanh
-Đọc thầm
-Bác Nhân là người nặn đồ chơi
bằng 1 màu…
-1 HS đọc câu hỏi 2

-Nhận xét

-Trả lời:

-Vì sao bác nhân định chuyển
về quê

-Vì làm đồ chơi bằng nhựa xuất
hiên, chẳng mấy ai..,.
-1 HS đọc câu hỏi3
-Nối tiếp trả lời

-Nêu yêu cầu thảo luận câu hỏi
HĐ4: Luyện đọc 4
lại( 10-12’)
-Câu 5 ( Dành cho H(KG))
-T t/c cho H luyện đọc phân vai
3.Củng cố- dặn
dò(3)

- T t/c nhận xét

-Thảo luận cặp đôi
-Vài cặp trả lời
- HS đọc và trả lời câu hỏi 5
-Hình thành nhóm tự nhận vai
và đọc
- H thi đọc phân vai giữa các
nhóm

-Em thích nhân vật nào vì sao?
-Nhận xét tiết học
-Nhắc HS về nhà đọc bài

-Nối tiếp nêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×