Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
A-Mục đích yêu cầu:
-Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
-Bước đầu biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng…
-Hiểu ý nghĩa các từ ngữ mới: ế hàng, hết nhẵn,…
-Hiểu ý nghĩa truyện: nói về sự thông cảm đáng quí và cách an ủi rất tế nhị của một bạn
nhỏ với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi vốn rất yêu nghề nghiệp, yêu trẻ nhỏ. Qua
bài văn học được ở bạn nhỏ lòng nhân hậu, tình cảm quí trọng người lao động.
-HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
B-Các hoạt động dạy học: Tiết 1
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Lượm.
Nhận xét-Ghi điểm.

Học thuộc lòng
- TLCH

II-Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Ghi

2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu toàn bài.

HS đọc lại.

-Gọi HS đọc từng câu đến hết.

Nối tiếp.

-Luyện đọc từ khó: sào nứa, xúm lại, nặn, làm ruộng,
suýt khóc, sặc sỡ,…

Cá nhân, đồng
thanh.

-Hướng dẫn cách đọc.
-Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

Nối tiếp.

 Rút từ mới: ế hàng, hết nhẵn,…

Giải thích.

-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

Theo nhóm(HS


yếu đọc nhiều).
-Thi đọc giữa các nhóm.

Đoạn (cá nhân)

-Hướng dẫn đọc toàn bài.

Đồng thanh.

Tiết 2
3-Hướng dẫn tìm hiểu bài:


-Bác Nhân làm nghề gì?

Nặn đồ chơi
bằng bột màu.

-Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác ntn?

Xúm lại đông ở
chỗ dựng cái
sào nứa cắm đồ
chơi của bác…

-Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

Vì đồ chơi mới
bằng nhựa xuất
hiện, chả mấy ai
thích đồ chơi
của bác nữa.
Suýt khóc vì
buồn…

-Bạn nhỏ nghe vậy có thái độ ntn?
-Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong
buổi bán hàng cuối cùng?

Đập con lợn đất
chia tiền cho các
bạn mua giúp đồ
chơi của bác.
Bạn rất nhân
hậu thương
người…

-Qua đó ta thấy bạn nhỏ là người ntn?

Cảm ơn cháu đã
an ủi bác

-Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu
bác biết vì sao hôm ấy đắt hàng?

4 nhóm.

4-Luyện đọc lại:
-Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.

TLCH


III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Qua câu chuyện em thích nhân vật nào trong truyện? Vì
sao?
-Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi-Nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×