Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

Giáo án Tiếng việt 2

KỂ CHUYỆN
CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM.
A. Mục đích yêu cầu.
1. Rèn kỹ năng nói: Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được
từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.
- BIết kể tự nhiên, kết hợp điệu bộ.
2. Rèn kỹ năng nghe: Tập trung theo dõi bạn kể. Đánh giá lời bạn kể.
B. Đồ dùng dạy - học:
- GV: 4 tranh minh hoạ SGK.
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

I. KTBC.(2’)

- GVkiểm tra sách giáo khoa của HS


II. Dạy bài mới.
1. Giới thiệu bài:(1’)

- GV giới thiệu bài - Ghi tên bài

2.Hướng dẫn kể chuyện.(30’)
a. Kể từng đoạn theo tranh.
Tranh 1: .Ngày xưa có một cậu bé rất
lười học.

- GV kể toàn bộ câu chuyện theo
tranh
- GV?. Tranh 1 vẽ gì?
- 2 em trả lời - HS khác nhận xét.
- GV nhận xét.

Tranh 2: Một hôm cậu bế nhìn.......

- Tương tự - GV cho HS kể.

Tranh 3: Bầ cụ ôn tồn giảng giải......

- HS khác nhận xét - GV đánh giá.


Tranh 4: Cậu bé hiểu ra........
b. Kể toàn bộ câu chuyện
+Kể theo nhóm.
- HS tập kể theo nhóm
- Đại diện nhóm kể.
- Nhóm khác nhận xét .
- GV đánh giá.
- Hương dẫn HS kể đúng nội dung
cau chuyện.

+ Kể cá nhân.

- GV gọi một số HS kẻ toàn bộ câu
chuyện từ tranh 1 đến tranh 4
(chú ý giọng từng nhân vật)+ Kể theo vai.
- Người dẫn chuỵên

- GV phân vai theo nhóm kể toàn bộ
câu chuyện.

- Cậu bé.

- Vài nhóm kể trước lớp .

- Bà cụ.

- GV-HS nhận xét.


3. Củng cố dặn dò: (2 )

- GV nhận xét tiết kể chuyện. Dặn dò
HS tập kể chuyện ở nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×