Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Phân biệt CK. Bảng chữ cái

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP)
CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM
A. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng viết chính tả: Chép lại chính xác đoạn viết trong bài. Hiểu cách trình bày
một đoạn văn. Chữ đầu câu phải viết hoa.
- Củng cố quy tắc viết c/k.
2. Học bảng chữ cái.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV viết sẵn bài lên bảng.
- HS Vở bài tập.
C. Các hoạt động dạy - Học.
Nội dung.

Cách thức tiến hành

I. KTBC.(2’)

- GV kiểm tra vở của HS.


II. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài.(1’)

- GV nêu MĐ- YC của tiết học.

2. Hương dẫn tập chép:(25’)

- GV đọc đoạn viết trên bảng một lần
- 1 HS đọc lại toàn bài một lần .

- Từ bài “ Có công mài.........kim”.
- Đoạn văn gồm 2 câu.
- Những chữ: “ Mỗi, giống”.
- Viết lùi vào một ô và viết hoa.

- GV giúp HS nắm nội dung đoạn
viết.
- GV?: Đoạn văn này chép từ bài
nào?
- Đoạn văn gồm có mấy câu?.
_ Những chữ nào trong bài cần phải
viết hoa?


- Chữ đầu dòng viết như thế nào?
- HS tập viết chữ khó vào bảng con.
- GV nhắc HS độ cao của chữ khoảng cách.
- HS chép bài.
- GV nhắc tư thế ngồi viết của HS.
- HS đổi bài soát lỗi.

+ Chấm chữa bài.
3. Hướng dẫn HS làm bài tập.(10’)
Bài 1: Điền C/K vào chỗ trống.

- GV thu vở chấm bài- Nhận xét bài
viết của HS.

Kim khâu

Cậu bé.

- HS nêu yêu cầu của bài và tự làm
bài vào vở

Kiên nhẫn

Bà cụ

- 1 số em nêu kết quả - GV nhận xét.

Bài 2.
a, ă,â,b,c,d,đ,e,ê
4. Củng cố dặn dò: (1’)

- GV nhận xét tiết học. khen một số
em viết bài tốt.
- Dặn HS về nhà tập viết thường
xuyên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×