Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Luyện từ và câu Từ và câu

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Luyện từ & câu
Bài: TỪ VÀ CÂU

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Bước đầu làm quen với khái niệm từ và câu thông qua các bài tập thực hành
-Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập (BT1, BT2); viết được một
câu nói về nội dung mỗi tranh (BT3).
-Biết dùng từ đặt câu đơn giản .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động1: Hướng dẫn làm bài tập.
*Mục tiêu: HS bước đầu làm quen với khái niệm
từ và câu.
*Cách tiến hành:


HOẠT ĐỘNG CỦA HS


Bài 1: (miệng.)

-Học sinh mở SGK trang 8.

-Gọi 1 học sinh đọc bài tập 1

-Chọn tên cho mọi người,mọi

-Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm vững yêu cầu

vật được vẽ dưới đây ( Học

bài tập.

sinh , xe đạp, trường, chạy ,

-Giáo viên đọc tên bài gọi từng người, vật , việc .
VD: 1 trường
-Giáo viên gọi vài học sinh làm bài tập.

hoa hồng, cô giáo)
-M: 1 trường; 5 hoa hồng.
-Học sinh chỉ vào tranh vẽ vật
việc đọc số thứ tự của tranh.
-Học sinh làm bài tập.
1 trường,2 học sinh , 3 chạy, 4

*Hoạt động2: Thực hành

cô giáo, 5 hoa hồng , 6 nhà, 7

*Mục tiêu: HS biết tìm các từ liên quan tới học tập

xe đạp, 8 múa.

*Cách tiến hành:
Bài 2: ( miệng )
Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.

-Tìm các từ chỉ đồ dùng học

*Chia nhóm.

tập --Chỉ hoạt động của học

-Giáo viên chia 3 nhóm ( 5’)
-Giáo viên phát phiếu cho nhóm

sinh .
M: bút M : đọc M chăm chỉ.
-Nhận phiếu – Thảo luận viết
nhanh những từ tìm được .

-Giáo viên mời đại diện nhóm lên dán phiếu trên
bảng.
-Giáo viên nhận xét – kết luận .Nhóm nào từ thắng
cuộc .

-3 học sinh lên bảng dán và đọc
kết quả


+Từ chỉ đồ dùng học sinh : bút chì , bút mực
,thuớc ,bảng…
+Từ chỉ hoạt động của học sinh : đọc viết , đi ,
đứng.
+Từ chỉ tính nết: ngoan, chăm chỉ, cần cù…
Bài 3: (Viết)
-Gọi 1 em học sinh đọc yêu cầu bài tập.
-Giúp học sinh năm vững yêu cầu bài quan sát kỷ 2
tranh thể hiện nội dung mỗi tranh bằng 1 câu.
-Giáo viên nhận xét sau mỗi câu học sinh đặt.
Huệ cùng các bạn dạo chơi trong công viên.
+Thấy 1 nhóm hồng rất đẹp. Huệ dừng lại ngắm.
-Nhận xét.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:

-1 em đọc yêu cầu bài tập.
-Học sinh đặt câu.
-Học sinh làm vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×