Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Luyện từ và câu Từ và câu

Giáo án Tiếng Việt 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ VÀ CÂU
A-Mục đích yêu cầu:
-Bước đầu làm quen với các khái niệm từ và câu.
-Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập. Bước đầu biết dùng từ đặt được những
câu đơn giản.
B-Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh họa các sự vật, hoạt động trong SGK.
-Ghi sẵn BT + VBT.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở BT của HS.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Ghi bảng.
2-Hướng dẫn làm bài tập:
-BT 1/3: Gọi HS đọc yêu cầu bài

Cá nhân

-Hướng dẫn HS điền số vào mỗi tên gọi.


Tự làm + đổi vở
sửa

-BT 2/3: Thảo luận nhóm

3 nhóm

-Nhận xét

Đại diện trả lời.

-BT 3/3: Gọi HS đọc yêu cầu bài

Cá nhân

Cho HS quan sát kỹ tranh- Hướng dẫn HS làm

Tự làm

GV khắc sâu cho HS:


Tên gọi của các vật, việc gọi là từ.
Ta dùng từ đặt thành câu để bày tỏ một sự việc.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Tìm những từ chỉ tính nết của HS?
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

HS trả lời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×