Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN
TỰ GIỚI THIỆU. CÂU VÀ BÀI
I.MỤC TIÊU


Nghe và trả lời đúng một số câu hỏi về bản thân.(BT1)



Nói lại một vài thông tin đã biết về một bạn (BT2).

HS khá giỏi bước đầu biết kể lại nội dung của 4 bức tranh(BT3) thành 1 câu chuyện
ngắn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC


Tranh minh họa bài tập 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Mở đầu:
2. Bài mới:

- Giới thiệu bài

Hoạt động 1:
Hướng dẫn
làm bài tập

* Hướng dẫn HS làm 2 bài tập
cùng 1 lúc

Bài 1: trả lời
câu hỏi

*Gọi học sinh đọc yêu cầu của
bài.

- Yêu cầu học sinh so sánh cách
Bài 2: dựa vào làm của hai bài tập.
bài tập 1, nói
lại những điều
em biết về một
bạn
- Giúp HS nắm vững yêu cầu :

* HS Đọc đề bài tập 1, 2
- Bài 1, chúng ta tự giới
thiệu về mình.
Bài 2, chúng ta giới
thiệu về bạn mình.
- Thực hành theo cặp.
- Lắng nghe


Trả lời lần lượt từng câu hỏi về
bản thân. Khi nghe 1 bạn trả lời
câu hỏi về mình, cả lớp lắng
nghe, ghi nhớ để làm bài tập 2
- GV lần lượt hỏi từng câu – HS
trả lời ( làm mẫu)

- 1 HS làm mẫu

- Yêu cầu học sinh ngồi cạnh
nhau thực hành hỏi – đáp với
nhau theo nội dung các câu hỏi .

- Thực hành hỏi đáp theo
nhóm 2

- Gọi học sinh lên bảng thực
hành trước lớp.

- Yêu cầu học sinh trình bày kết
quả làm việc. Sau mỗi lần học
sinh trình bày, GV gọi học sinh
khác nhận xét sau đó GV nhận
xét và cho điểm học sinh.

- Nhiều nhóm học sinh
lên bảng hỏi đáp trước
lớp theo mẫu câu: Tên
bạn là gì?… Cả lớp ghi
vào phiếu
- 3 học sinh trình bày
trước lớp.
+ học sinh 1 tự kể về
mình.
+ học sinh 2 giới thiệu
về bạn cùng cặp với
mình.
+ học sinh 3 giới thiệu
về bạn vừa thực hành hỏi
– đáp trước lớp.

Hoạt động 2:

*GV treo bảng phụ ghi sẵn bài
tập 3

Bài 3:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

Viết lại nội
dung mỗi bức
tranh dưới đây
bằng 1, 2 câu

+ Hỏi: Bài tập này gần giống với
bài tập nào đã học?
Nói: Hãy quan sát từng bức tranh
và kể lại nội dung của mỗi bức

- HS đọc.
+ Giống bài tập trong
tiết Luyện từ và câu đã
học.- - Làm bài cá nhân.


để tạo thành
một câu
chuyện

tranh bằng 1 hoặc 2 câu văn. Sau
đó, hãy ghép các câu văn đó lại
với nhau.

13-15p

- Gọi và nghe học sinh trình bày
bài. Yêu cầu học sinh khác nhận
xét sau mỗi lần học sinh đọc bài
của mình. Chỉnh sữa bài làm cho
học sinh.
Kết luận: Khi viết các câu văn
liền mạch là đã viết được một
bài văn.

3. Củng cố:

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò các em còn chưa hoàn
chỉnh được bài tập 2 về nhà làm
lại cho tốt.
- Yêu cầu các em chuẩn bị trước
bài sau.

- Trình bày bài theo 2
bước: 4 học sinh tiếp nối
nhau nói về từng bức
tranh; 2 học sinh trình
bày bài hoàn chỉnh.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×