Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Phần thưởng

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC: (2tiết)
PHẦN THƯỞNG
I . MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài,Nghỉ hơi hợp lý sau dấu câu, cụm từ dài.
- Hiểu ND : câu chuyện đề cao việc tốt , khuyến khích học sinh làm điều
tốt.
-Trả lời được câu hỏi 1, 2, 4. HSKG: Trả lời được câu hỏi 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ viết câu văn dài.
III. LÊN LỚP :
Tiết 1
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A. Ổn định: H
B.Kiểm tra bài cũ:
- Bài “Tự thuật ”
- Nhờ đâu em biết rõ về bạn Thanh Hà ?

- Hãy cho biết tên địa phương em ở : Xã,
Huyện ?
- GV nhận xét, ghi điểm.

- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi.


C. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Giới thiệu và ghi đề
2. Luyện đọc
a. GV đọc mẫu .

- Lắng nghe .

b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

- HS theo dõi

* Đọc từng câu:

- HS đọc nối tiếp

- Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng câu .

- HS đọc nối tiếp từng câu .

- Đọc đúng từ: sáng kiến , nửa, làm, tẩy...

- Luyện đọc từ khó.

* Đọc từng đoạn trước lớp:

- HS đọc tiếp nối từng đoạn .

- Gọi HS đọc tiếp nối từng đoạn trong bài.
- GV hướng dẫn đọc những câu dài.

- luyện đọc ngắt câu.

+ Một buổi sáng,/ vào giờ ra chơi,/ các bạn


trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì/ có vẻ bí
mật lắm.//
+ Đây là phần thưởng/ cả lớp đề nghị tặng
bạn Na.//
+ Đỏ bừng mặt,/ cô bé đứng dậy/ bước lên
bục//.
- Gọi HS đọc phần chú giải .

- đọc chú giải.

* Đọc từng đoạn trong nhóm

- Đọc theo nhóm

* Thi đọc giữa các nhóm
* 1 HS đọc toàn bài.


Tiết 2
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

2. Tìm hiểu bài:

+ Đọc thầm đoạn 1.

- Câu chuyện kể về bạn nào?

- Kể về bạn Na.

- Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na ?

- Gọt bút chì giúp bạn Lan, cho bạn
Minh nửa cục tẩy, làm trực nhật,…

-Các bạn đối với Na như thế nào?

- Các bạn rất quý mến Na.

- Tại sao luôn được các bạn quý mến mà

- Vì Na học chưa giỏi.

Na lại buồn?
+ Đọc thầm đoạn 2
- Các bạn của Na đã làm gì vào giờ ra

- Các bạn túm tụm bàn bạc điều gì đó

chơi?

có vẻ bí mật lắm.
- Các bạn đề nghị cô giáo thưởng cho

- Theo em điều bí mật được các bạn của

Na vì tính tốt của Na đối với mọi

Na bàn bạc điều gì? (HSKG)

người.
+ Đọc lướt đoạn 3

- Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được

-Nhiều HS trả lời, VD: Vì người tốt

phần thưởng không ?Vì sao?

cần được thưởng; vì cần khuyến khích
lòng tốt; chưa xứng đáng được
thưởng, vì Na
học chưa giỏi;…

- Khi Na được phần thưởng những ai vui
mừng ? Vui mừng như thế nào ?

- Na vui mừng: tưởng nghe nhầm, đỏ
bừng mặt.


- Cô giáo và các bạn vui mừng vỗ tay
vang dậy.
- Mẹ vui mừng: khóc đỏ hoe cả mắt.
*Nội dung:Câu chuyện nói về tấm lòng
tốt của bạn Na
3.Luyện đọc lại
- GV đọc lần hai

- Lớp theo dõi

- Hướng dẫn cách đọc

- Cá nhân đọc

-Thi đọc toàn bài

- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét bình chọn
4. Củng cố – dặn dò:
- Em học được điều gì ở bạn Na ?
- Giáo dục HS – Liên hệ HS
- GV nhận xét tiết học .
- Dặn HS về luyện đọc bài và chuẩn bị
bài “Làm việc thật là vui ”.

- Tốt bụng hay giúp đỡ mọi người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×