Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Kể chuyện Phần thưởng

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Kể chuyện
Bài: PHẦN THƯỞNG

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Dựa vào tranh minh họa và gợi ý (SGK), kẻ lại được từng đoạn câu chuyện
(BT 1,2,3)
-HS khá, giỏi bước đầu kể lại được toàn bộ cu chuyện.
-GDHS biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh

*Mục tiêu: Biết dựa theo tranh tái hiện được nội
dung từng đoạn

-Phần thưởng.

-Câu chuyện kể về ai?

-Bạn Na.


-Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện

-Câu chuyện đề cao lòng tốt.

*Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu chuyện.

Khuyên chúng ta làm nhiều việc

*Mục tiêu: Kể được nội dung toàn bộ câu chuyện

tốt

*Cách tiến hành:
-Kể từng đoạn theo tranh.
-Na là một cô bé như thế nào?

-1 em đọc yêu cầu – 3 em nối
tiếp kể.-Đại diện nhóm trình bày.
-Na là cô bé tốt bụng. Na gọt …

-Các bạn trong lớp đối xử với Na như thế nào?

…. Giúp bạn.

-Na làm những việc gì? -Vì sao Na buồn?

-Vì Na chưa học giỏi

Đoạn 2:


-Cả lớp bàn tán về điểm thi và

-Cuối năm học các bạn bàn tán điều gì?

phần thưởng

-Lúc đó na làm gì?

-Na yên lặng nghe các bạn nói.

-Các bạn bàn tán điều gì?

-Các bạn đề nghị cô giáo tặng

-Cô giáo nghĩ như thế nào về sáng kiến?

riêng cho Na phần thưởng vì Na

Đoạn 3:
-Phần đầu buổi lễ diễn ra như thế nào?
-Điều gì bất ngờ trong buổi lễ ấy?
-Khi Na được nhận phần thưởng Na, các bạn, mẹ
vui mừng như thế nào?
-Kể lại toàn bộ câu chuyện. -GV nhận xét.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.

tốt bụng.
-Cô giáo cho rằng ý kiến các bạn
rất hay.
-3 me nối tiếp kể từ đầu đến hết.
-Học sinh nhận xét bạn kể.
-1,2 em khá kể lại bài.


- Dặn dò HS học ở nhà.
Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×