Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Kể chuyện Phần thưởng

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

KỂ CHUYỆN
PHẦN THƯỞNG
I.MỤC TIÊU
Dựa vào tranh minh họa, gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được nội dung của từng đoạn câu
chuyện. ( BT 1,2,3)


HS khá giỏi bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện ( BT 4)
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


Tranh minh họa nội dung câu chuyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học


1.Bài cũ:

Gọi 3 HS lên bảng nối tiếp nhau
kể lại câu chuyện Có công mài
sắt, có ngày nên kim. Mỗi em kể
về một đoạn chuyện.

- 3 HS lên bảng kể
chuyện, mỗi em kể 1
đoạn
- Lớp nhận xét

Nhận xét và cho điểm HS.
* Giới thiệu bài
2. Bài mới:

PP: Quan sá t- thực hành

Hoạt động 1:

*Bước 1: Luyện kể theo nhóm.

Hướng dẫn
kể

HT: nhóm, cá nhân

- Yêu cầu HS quan sát tranh ở
SGK đọc thầm gợi ý dưới mỗi
đoạn.

- HS quan sát tranh

lại từng đoạn
chuyện theo
gợi ý
18-20p

- 1 HS đọc gợi ý, lớp đọc


thầm

- Yêu cầu HS kể từng doạn câu
- Thực hành kể trong
chuyện trong nhóm


Gv tiếp sức nhóm có HS yếu

nhóm.

Đoạn 1:
+ Na là một cô bé như thế nào?
+ Trong tranh này Na đang làm
gì?

+ Na là cô bé tốt bụng
+ Na đưa cho Minh nửa
cục tẩy

+ Kể các việc làm tốt của Na với + Na gọt bút chì giúp
Lan, Minh và các bạn khác?
Lan, cho Minh nửa cục
tấy, trực nhật giúp các
bạn bị mệt
+ Na còn băn khoăn điều gì?
+ Na học chưa giỏi
*Đoạn 2:
+ Cuối năm học , các bạn về
chuyện gì. Na làm gì?
+ Trong tranh 2, các bạn Na
đang thì thầm bàn nhau chuyện
gì?

+ Cả lớp bàn tán về phần
thưởng và điểm thi
+ Các bạn HS đang túm
tụm bàn nhau đề nghị cô
tặng riêng cho Na một
phần thưởng.

+ Sáng kiến của các bạn
+ Cô giáo khen các bạn thế naò? rất hay.
+ Cô giáo mời Na lên
*Đoạn 3:
+ Có điều gì bất ngờ trong buổi nhận phần thưởng/
+ Khi Na được nhận phần
thưởng, na, các bạn và mẹ vui
mừng như thế nào?

+ Na đỏ bừng mặt. Cô
giáo và các bạn vỗ tay
đứng dậy. Mẹ khóc đỏ
hoe

* Bước 2: Kể từng đoạn trước
lớp.

- 2,3 nhóm kể

lễ ấy ?

- Gọi đại diện các nhóm kể
GV và HS bổ sung

- Nhóm khác nhận xét, bổ
sung
* 3 HS nối tiếp nhau kể


Hoạt điộng 2:

*Yêu cầu HS kể nối tiếp.

Kể lại toàn bộ
câu chuyện

(Dành cho HS khá giỏi)
- Gọi HS khác nhận xét.

8-10p
- Yêu cầu HS kể toàn bộ câu
chuyện.
- Củng cố:

- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà kể lại câu
chuyện cho người thân nghe.

từ đầu đến cuối câu
chuyện.
- Nhận xét bạn kể theo
các tiêu chí đã giới thiệu.
- 1 đến 2 HS kể toàn bộ
câu chuyện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×