Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Kể chuyện Phần thưởng

Giáo án Tiếng việt 2
MÔN: KỂ CHUYỆN
Tiết: PHẦN THƯỞNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Dựa vào trí nhớ và tranh, HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội
dung bài học “Phần thưởng”
2. Kỹ năng: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho
phù hợp.
3. Thái độ: Trau dồi hứng thú đọc và kể chuyện
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cu (3’) Có công mài sắt có ngày nên kim
- Tiết trước, các em học kể lại chuyện gì?

- Câu chuyện này khuyên ta điều gì?

- Có công mài sắt có ngày nên
kim

- (HS làm việc gì dù khó đến đâu, cứ kiên trì, - HS nêu
nhẫn nại nhất định sẽ thành công)
- 3 HS lên bảng, lần lượt từng em tiếp nhau
kể lại hoàn chỉnh câu chuyện.


- Thầy nhận xét – cho điểm

- HS kể

3. Bài mới:
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)
- Hôm nay, chúng em sẽ học kể từng đoạn sau
đó là toàn bộ câu chuyện “Phần thưởng” mà các
em đã học trong 2 tiết tập đọc trước.
Phát triển các hoạt động: (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện.
 Mục tiêu: HS kể từng đoạn bằng lời theo tranh
dựa vào câu hỏi.

- ĐDDH: Tranh

 Phương pháp: Trực quan, đàm thoại
- Thầy hướng dẫn HS quan sát tranh và cho
HS kể theo câu hỏi gợi ý.
+ Kể theo tranh 1
- Thầy đặt câu hỏi
- Na là 1 cô bé ntn?
- Trong tranh này, Na đang làm gì?
- Kể lại các việc làm tốt của Na đối với các
bạn

- Tốt bụng
- Na đưa cho Minh nửa cục tẩy
- Na gọt bút chì giúp Lan,
bẻ cho Minh nửa cục tẩy, chia
bánh cho Hùng, nhiều lần trực


- Na còn băn khoăn điều gì?

nhật giúp các bạn bị mệt.

- Chốt: Na tốt bụng giúp đỡ bạn bè.

- Học chưa giỏi

- Thầy nhận xét
+ Kể theo tranh 2, 3

- Lớp nhận xét

- Thầy đặt câu hỏi
- Cuối nămhọc các bạn bàn tán về chuyện gì?
Na làm gì?

- Cả lớp bàn tán về điểm
và phần thưởng. Na chỉ lặng

- Trong tranh 2 các bạn Na đang thì thầm bàn im nghe, vì biết mình chưa
giỏi môn nào
nhau chuyện gì?
- Các bạn HS đang tụ tập ở 1
góc sân bàn nhau đề nghị cô
giáo tặng riên cho Na 1 phần
- Tranh 3 kể chuyện gì?

thưởng vì lòng tốt.

- Chốt: Các bạn có sáng kiến tặng Na 1 phần - Cô giáo khen sáng kiến của
thưởng
các bạn rất tuyệt.
- Thầy nhận xét

- Lớp nhận xét

+ Kể theo tranh 4
- Phần đầu buổi lễ phát phần thưởng diễn ra - Từng HS bước lên bục nhận
ntn?
phần thưởng.
- Cô giáo mời Na lên nhận
- Có điều gì bất ngờ trong buổi lễ ấy?

phần thưởng
- Cô giáo và các bạn vỗ tay


- Khi Na được phần thưởng, Na, các bạn và
mẹ vui mừng ntn?
- Chốt: Na cảm động trước tình cảm của các
bạn.

vang dậy. Tưởng rằng nghe
nhầm, đỏ bừng mặt. Mẹ vui
mừng khóc đỏ hoe cả mắt
- Lớp nhận xét
- Hoạt động nhóm.

- Thầy nhận xét.

- ĐDDH: Tranh

 Hoạt động 2: Hướng dẫn kể lại toàn bộ câu
chuyện.
 Mục tiêu: Kể từng đoạn nối tiếp toàn bộ câu
chuyện.
 Phương pháp: Luyện tập
-

Thầy tổ chức cho HS kể theo từng nhóm

-

Thầy nhận xét

4. Củng cố – Dặn dò( 3’)
- Qua các giờ kể chuyện tuần trước và tuần
này, các em đã thấy kể chuyện khác đọc chuyện.
Khi đọc các em phải đọc chính xác, không thêm
bớt từ ngữ. Còn khi kể em không nhìn sách mà kể
theo trí nhớ (tranh minh hoạ giúp em nhớ). Vì vậy
em không nhất thiết phải kể y như sách. Em chỉ
nhớ nội dung chính của câu chuyện. Em có thể
thêm bớt từ ngữ. Để câu chuyện hấp dẫn em nên
kể tự nhiên kèm điệu bộ, cử chỉ.

- HS kể theo nhóm, đại diện
nhóm lên thi kể chuyện


- Về kể lại câu chuyện cho người thân.
- Nhận xét tiết học.
 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×