Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Chính tả Tập chép: Phần thưởng. Phân biệt SX, ĂN ĂNG. Bảng chữ cái

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
CHÍNH TẢ (Tập chép):
PHẦN THƯỞNG
I. MỤC TIÊU:
- Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài “ phần thưởng”.
- Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả..
- Làm được BT3, BT4, BT2a.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV: Bảng phụ chép nội dung đoạn văn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc : nàng tiên, làng xóm

- 2 HS lên bảng viết, HS còn lại

- GV nhận xét, ghi điểm.


viết bảng con .

B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp và ghi đề bài .
2. Hướng dẫn tập chép
a. Hướng dẫn chuẩn bị:
- GV treo bảng phụ chép sẵn đoạn văn.
- GV đọc mẫu lần 1

- 2 HS đọc

- Cuối năm học Na được nhận gì?

- Phần thưởng.


- Vì sao Na được nhận phần thưởng?

- Vì Na là một cô bé tốt bụng.

- Đoạn viết này có mấy câu?

- HS trả lời

- Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Yêu cầu HS viết từ khó

- 1 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng

- GV nhận xét, sửa sai

con

b. HS viết bài:
- GV đọc lần 2

- HS nhìn bảng viết bài

c. Chấm, chữa bài:

- HS đổi vở, soát lỗi

GV thu 7 -8 bài chấm và sửa lỗi.
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
Bài 2a : Điền vào chỗ trống s hay x ?

- HS nêu yêu cầu

- Thảo luận theo cặp đôi

- 1HS lên bảng làm

- HS làm vào vở

Xoa đầu, ngoài sân,chim sâu,xâu

- GV nhận xét sửa sai
Bài 3 : Viết vào vở những chữ cái còn thiếu
trong bảng sau
- GV nhận xét sửa sai
Bài 4 : Học thuộc lòng bảng chữ cái vừa


- HS nêu yêu cầu
- 1 HS lên bảng làm – HS còn lại
làm vào vở
p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y

viết

- HS đọc yêu cầu

4. Củng cố – dặn dò:

- Cá nhân đọc bài đã thuộc.

- GV nhận xét tiết học.


- Dặn HS về luyện viết , sửa lỗi. Chuẩn bị
trước bài: “Làm việc thật là vui”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×