Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Làm việt thật vui

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Hiểu ý nghĩa: mọi vật, mọi người đều làm việc, làm việc mang lại niềm vui.
- Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, phẩy, dấu hai chấm, giữa các cụm từ.
- Ý thức, làm việc mang lại niềm vui.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1:


Luyện đọc.

*Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc đúng

- Theo dõi, đọc thầm

*Cách tiến hành:

- 1hs đọc thành tiếng. Cả lớp đọc

- Giáo viên đọc mẫu

thầm theo.

- Yêu cầu 1hs khá đọc bài

- Mỗi học sinh đọc 1 câu nối tiếp


a) Đọc từng câu

nhau cho đến hết.

- Yêu cầu hs đọc nối tiếp từng câu
- Giáo viên uốn nắn, sửa sai cho học sinh.
-Hướng dẫn đọc từ khó.

- Học sinh đọc 5 – 7 em, lớp đọc

-Giáo viên đọc trước 1 lần – các từ khó: quanh ,

đồng thanh.

quét , gà trống , trời , sắp sáng , việc , tích tắc ..
b) Đọc từng đọan trước lớp
- Chia 2 đoạn.
+ Đoạn 1: từ đấu … tưng bừng.

- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
đoạn cho đến hết.

+ Đoạn 2: Phần còn lại.
- Giáo viên theo dõi hướng dẫn ngắt hơi
- Giải nghĩa từ – gọi học sinh giải nghĩa từ.
- Hướng dẫn ngắt giọng cầu dài:
+ Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc.
+ Con tu hú kêu tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải
chín.
+ Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày
xuân thêm tưng bừng.
c) Đọc từng đoạn trong nhóm.

+ Quanh ta, / mọi vật, / mọi
người đều làm việc.//
+ Con tu hú kêu / tu hú, / tu hú. //
Thế là sắp đến mùa vải chín. //
+ Cành đào nở hoa / cho sắc
xuân thêm rực rỡ,/ ngày xuân
thêm tưng bừng. //

- Chia nhóm,
- Theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc đúng.
d) Thi đọc giữa các nhóm

- Thành lập nhóm


- Các nhóm thi đọc (đồng thanh, cá nhân, đoạn 1, 2). - Lần lượt từng hs trong nhóm
GV tạo điều kiện để nhiều hs tham gia thi đọc. (đọc

đọc, các hs khác nghe, góp ý.

tiếp sức, đọc “truyền điện”, đọc theo vai…).

- Cử hs thi đọc

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét

e) Lớp đọc đồng thanh

- Cả lớp đọc ĐT cả bài với giọng

*Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.

vừa phải (không đọc quá to).

*Mục tiêu: Hiểu được mọi quanh ta đều phải làm
việc.
*Cách tiến hành:
-Cho học sinh đọc và trả lời câu hỏi.

- Các vật: Cái đồng hồ báo giờ;
cành đào làm đẹp mùa xuân.

Câu 1: Các vật và con vật xung quanh ta làm những + Con vật: Gà trống đánh thức
việc gì?
Câu 2: Bé làm những việc gì?

mọi người; tu hú báo mùa vải
chín; chim bắt sâu bảo vệ mùa
màng.

Câu 3: Đặt câu với mỗi từ: rực rỡ, tưng bừng.
-Yêu cầu học sinh đọc câu “Cành đào … tưng
bừng”

- Bé làm bài, đi hoc, quét nhà,
nhặt rau, chơi với em.
- Rực rỡ: Ngày tết, đường phố
trang hoàng thật rực rỡ. / Mặt

GV: Giải nghĩa từ: rực rỡ, tưng bừng. Yêu câu hs trời toả ánh nắng rực rỡ.
đặt câu với từ rực rỡ, tưng bừng.
- Tưng bừng: Lễ khai giảng thật
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
tưng bừng. / Ngày mùa, làng
*Mục tiêu: Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với xóm tưng bừng như ngày hội.
lời nhân vật
- Tổ chức cho hs thi đọc lại bài (chia lớp thành


nhiều nhóm để thi đọc phân vai
- Gọi HS đọc, GV theo dõi nhận xét.

- Các nhóm thi đọc. Cả lớp và

 GDMT: -Bài văn muốn nói với chúng ta GV nhận xét, bình chọn cá nhân
và nhóm đọc hay nhất (đọc đúng,
điều gì? ( Mọi vật , mọi người đều làm việc, làm
thể được tình cảm của các nhân
việc mang lại niềm vui và làm việc giúp mọi người
vật).
trở nên có ích cho cuôc sống.)
+ Gv nhấn mạnh: Đó là môi trường có ích đối với
thiên nhiên và con người chúng ta, các em cần
học và làm theo cho tốt như vậy.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.
Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×