Tải bản đầy đủ

BẢN VẼ MIỆNG THU NƯỚC NẮP HẦM GA BẰNG GANG MẪU MỚI CỦA TP.HCM

A

A

THIẾT KẾ MẪU

MIỆNG THU NGĂN MÙI LOẠI I


B

B

THIẾT KẾ MẪU

KHUNG, LƯỚI CHẮN RÁC LOẠI I


D

C


C

D

THIẾT KẾ MẪU

HỐ THU PHỤ BÊ TÔNG CỐT THÉP


THIẾT KẾ MẪU

BỘ PHẬN NGĂN MÙI


E

E

THIẾT KẾ MẪU

MIỆNG THU NƯỚC NGĂN MÙI LOẠI II


THIẾT KẾ MẪU

KHUNG, LƯỚI CHẮN RÁC LOẠI II


G

G

F

F

THIẾT KẾ MẪU

MIỆNG THU NƯỚC NGĂN MÙI LOẠI III


K

H

H

L

L

K

THIẾT KẾ MẪU

MIỆNG THU NƯỚC NGĂN MÙI LOẠI IV

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×