Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC
BẠN CỦA NAI NHỎ (2T)
I. Mục tiêu :
1.

Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:HS đọc trơn được cả bài .Đọc đúng các từ ngữ: chặn lối , chạy như bay ,lo ,gã sói ,ngã ngửa..biết nghỉ hơi các dấu chấm, giữa cac cụm từ ..ngây thơ

Biết phân giọng khi đọc đúng lời các nhân vật .Lời của Nai nhỏ :hồn nhiên,


Lời của Nai bố: băn khoăn, vui mừng, tin tưởng .lời người dẫn chuyện thông
thả, chậm rãi.
2.

Rèn kỹ năng đọc hiểu :


Hiểu nghĩa các từ trong bài: ngao du thiên hạ, ngăn cản, ích vai, thông minh,
hung ác ...

Biết được các đức tính của bạn Nai Nhỏ: khỏe mạnh , thông minh, nhanh nhẹn,
dám liều mình cứu bạn .

người.

Hiểu nội dung bài: Người bạn đáng tinh cậy là người sẵn lòng giúp người, cứuHọc sinh yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học :


Tranh minh họa , bảng phụ.

III. Các hoạt đông dạy học:
Nội dung

Hoạt động của T

Hoạt động của HS


Bài cũ 5'

2 em lên bảng đọc bài và trả lời câu
hỏi 1,2 sgk

HS đọc bài

T.Nhận xét cho điểm .
Bài mới.

Giới thiệu bài -Ghi bảng.

Hoạt động 1

GV đọc mẫu tóm tắt nội dung bài

Luyện đọc.35'

luyện đọc câu .

HS theo dõi

HD HS ngắt giọng
T: treo bảng phụ .
Hướng dẫn luỵện đọc từ khó . ngăn
cản ,chặn lối ,chạy như bay ..
từ.

Luyện đọc kết hợp giải nghĩa

HS luyện đọc từ khó
.lớp cá nhân

Ngăn cản :không cho đi
,không cho làm .
-

Hích vai :dùng vai đẩy .

-

Gạc :sừng có nhiều nhánh.

HS luyện đọc chú giải

Cho HS luyện đọc theo nhóm .
Hoạt động2
Tìm hiểu bài
15'

T: Theo dõi giúp đỡ các em HS yếu . HS yếu luyện đọc
HS luyện đọc trong
T: cho HS đọc các nhóm .
nhóm
T: Nhận xét tuyên dương
Các nhóm thi đọc
Cả lớp đọc bài
Lớp đồng thanh.
Tiết 2
HS luyện đọc đoạn 1
H: Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu?(đi
trả lời lần lượt các câu
chơi cùng bạn )
hỏi
Khi đó cha Nai Nhỏ nói gì?( cha
không ngăn cản con ....... )


T: Yêu cầu H s đọc đoạn 2
H :Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe về
những hành động nào của bạn ?( lấy
vai hích hòn đá ...)

HS khác nhận xét bổ
sung.

T: Bạn nai Nhỏ có những điểm nào
tốt ?(khỏe mạnh , thông minh
,nhanh nhẹn ,dũng cảm . )
Hoạt động 3

T: Theo em người bạn tốt là người
bạn như thế nào ?

Người bạn tốt là người
bạn quên mình cứu bạn

Luyện đọc lại
17'

T: HD HS đọc theo phân vai
T : Nhận xét chỉnh sữa cho hs .

HS đọc theo phân vai
Người dẫn chuyện, Nai
nhỏ, Nai bố .

T : Theo em vì sao cha nai nhỏ đồng
ý cho bạn ấy đi chơi xa ?
GV nhận xét tiết học .
Hoạt động 4
Củng cố dặn dò Về nhà đọc lại toàn bộ bài tập đọc .
1'Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×