Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
KỂ CHUYỆN:
BẠN CỦA NAI NHỎ
I. MỤC TIÊU:
- Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, nhắc lại được lời kể của Nai Nhỏ về
bạn mình(BT1); nhắc lại được lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn
(BT2).
- Biết kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ ở
BT1.
- HS khá, giỏi thực hiện được yêu cầu của BT3 (phân vai, dựng lại câu
chuyện).
- Giáo dục HS quý trọng tình bạn.
II . CHUẨN BỊ :
- GV : Tranh minh hoạ ở sgk
- HS: SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HĐ DẠY

HĐ HỌC

1.Ổn định: Hát

2.KTBC: Gọi 3 hs kể lại từng đoạn câu

-3 HS kể chuyện

chuyện “Phần thưởng”

- HS nhận xét

- Gv nxét, ghi điểm
3.Bài mới: Hd kể chuyện


*Dựa theo tranh nhắc lại lời của Nai
Nhỏ kể về bạn mình.Y/c hs kể

- HS kể lại lời của Nai Nhỏ
- HS nhận xét bình chọn

- Gv nxét, tuyên dương
*Nhắc lại lời cha Nai Nhỏ…nghe con
kể về bạn mình
-Y/c HS kể trong nhóm

- HS kể trong nhóm

-GV nhận xét
*Phân vai dựng lại câu chuyện (HS K-G)
-Y/c các nhóm thi kể theo vai

- Các nhóm tự phân vai dựng lại
câu chuyện
- HS nhận xét, bình chọn

- Gv nhận xét ghi điểm
3. Củng cố, dặn dò :
- Gv tổng kết bài
- Giáo dục HS: Người bạn đáng tin
cậy phải là người sẵn lòng cứu người,
giúp người.
-Dặn về học bài, chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét tiết học

- HS theo dõiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×