Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

KỂ CHUYỆN
BẠN CỦA NAI NHỎ
I . Mục tiêu :

Dựa vào tranh minh họa ,gợi ý mỗi tranh và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại
từng đoạn và nội dung câu chuyện .


Biết thể hiện lời ngườ kể tự nhiên và phối hợp lời kể với nét mặt , cử chỉ điệu bộ .Biết thay dổi giọng kể phù hợp với nhân vật ,từng nọi dung của chuyệnBiết theo dõi lời bạn kể .
Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn .Học sinh yêu thích môn kể chuyện.

II. Đồ dùng dạy học :


Tranh minh họa sgk .
III.

Hoạt động dạy học .

Nội dung

Hoạt động của T

Hoạt động của trò

1.Bài cũ 5'

Gọi 3 hs kể 3 đoạn nối tiếp của câu
chuyện Phần thưởng .

HS nối tiếp kể .

2.Bài mới
Hoạt động 1.
Hướng dẫn kể
chuyện .(35')

T.Nhận xét cho điểm .
Giới thiệu bài .
Kể từng đoạn câu chuyện

HS nêu yêu cầu

Kể trong nhóm , mổi nhóm 4 em
,lần lượt từng em kể từng đoạn câu
chuyện theo gợi ý . Một em kể 1 em
lắng nghe để nhận xét bạn kể

HS kể trong nhóm

Kể trước lớp

Các nhóm kể cho nhau
nghe


Yêu cầu các nhóm cử đại biện lê
trình báy trước lớp.
GV gợi ý, HS kể.

Đại diện các nhóm lên trình
bày

Bức tranh vẽ cảnh gì?
Một chú Nai và một hòn đá to.

Mỗi em kể 1 đoạn.

Hai bạn nai nhỏ đã gặp chuyện gì?

Sau mỗi HS kể lớp nhận xét

Gặp 1 hòn đá to chặn lối...
Hai bạn Nai nhỏ đã làm gì?

HS trả lời theo suy nghỉ

Bức tranh 2: Hai bạn Nai nhỏ còn
gặp chuyện gì?

Nhiều HS nhắc lại

Gặp lão Hổ đang rình sau bụi cây...
Tranh 3: Hai bạn gặp chuyện gì khi
nghỉ bên bãi cỏ xanh?
Gặp lão Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê
non.
Theo em bạn của Nai nhỏ là người
thế nào?
Rất tốt bụng và khỏe mạnh
Khi Nai nhỏ xin đi chơi Cha bạn ấy
đã nói gi?
Cha không ngăn cản con. Nhưng on
hảy kể cho Cha nghe về bạn của
con.
Kể theo phân vai
Lần 1: GV người dẫn chuyện
Hoạt động 2

Lầ 2,3 : HS tham gia kể

Kể toàn bộ câu GV nhận xét cách kể của HS
chuyện(6-7')
Nhận xét tuyên dương HS kể tốt.
Nhận xét tiết học

HS nhìn nghe cách đóng
vai
HS đóng vai và kể


Hoạt động 3
Cũng cố, dặn
dò(1')

Về nhà kể cho người khác nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×