Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Chính tả Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt NGNGH, TRCH, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: CHÍNH TẢ
Tiết5: BẠN CỦA NAI NHỎ

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Chép chính xác nội dung tóm tắt truyện của Nai Nhỏ. Biết
viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu.
2. Kỹ năng: Củng cố quy tắc chính tả ng / ngh , phân biệt các phụ âm đầu
hoặc dấu thanh Ch/ Tr , dấu hỏi, dấu ngã
3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị
-

GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập chép. Bút dạ, giấy khổ to

- HS: Vở
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)


Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Làm việc thật là vui
- 3 HS viết trên bảng lớp:
- 2 tiếng bắt đầu bằng g, 2 tiếng bắt đầu
bằng gh.
- 7 chữ cái đứng sau chữ cái r theo thứ
tự trong bảng chữ cái

- Cả lớp viết bảng con


3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- GV nêu yêu cầu của tiết học
Phát triển các hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Tìm hiểu bài(ĐDDH: Bảng
lớp, thẻ chữ, SGK)
 Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn viết và
viết đúng từ ngữ khó.
 Phương pháp: Hỏi đáp, trực quan
- GV đọc bài trên bảng

- 2, 3 HS nhìn bảng đọc
lại bài chép

- Hướng dẫn nắm nội dung bài:
Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho con đi
chơi với bạn?

- Vì biết bạn của con
mình vừa khoẻ, thông
minh, nhanh nhẹn, vừa

Hướng dẫn HS nhận xét:

dám liều mình cứu
người khác.

- Kể cả đầu bài, bài chính tả có mấy
câu?
- Chữ đầu câu viết thế nào?
- Tên nhân vật trong bài viết hoa thế
nào?

- 4 câu
- Viết hoa chữ cái đầu
- Viết hoa chữ cái đầu
của mỗi tiếng: Nai Nhỏ


- Cuối câu có dấu câu gì?

- Dấu chấm

- Hướng dẫn HS viết từ khó
- GV gắn thẻ chữ có từ khó, phân tích:

- HS viết bảng con

Đi chơi, khoẻ mạnh, thông minh, nhanh
nhẹn, yên lòng
 Hoạt động 2: Viết bài vào vở(ĐDDH:
Vở, bảng phụ)
 Mục tiêu: HS biết cách chép và trình bày
bài. HS nhìn bảng, đọc nhẩm, chép đúng,
đạt tốc độ 3 chữ/ phút
 Phương pháp: Luyện tập, phân tích

- HS ghi tên bài ở giữa
trang, chữ đầu của
đoạn viết cách lề vở 1

- GV lưu ý từng em

ô.

- Nhắc nhở tư thế ngồi, để vở

- HS nhìn bảng nghe

- Chấm, chữa bài

GV đọc

GV đọc kết hợp phân tích hoặc chỉ rõ

- HS sốt lại bài và tự

cách viết chữ cần lưu ý về chính tả
- Chấm 5,7 bài
- Nhận xét
 Hoạt động 3: Làm bài tập chính tả
 Mục tiêu: Điền vào chỗ trống ng hay
ngh, Tr/ Ch, đổ / đỗ
 Phương pháp: Thảo luận

chữa bằng bút chì


- GV chép 1 từ lên bảng
- Lưu ý HS luật chính tả ng/ ngh
- Luyện phát âm đúng lúc sửa bài
4. Củng cố – Dặn dò(2’)

- 1 HS làm mẫu
- Cả lớp thảo luận theo
nhóm ghi vào tờ giấy
to với bút dạ

Nhận xét tiết học, nhắc HS ghi nhớ quy
tắc chính tả ng/ ngh
- Chuẩn bị: Gọi bạn
 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×