Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Chính tả Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt NGNGH, TRCH, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng Việt 2

CHÍNH TẢ (TC)
BẠN CỦA NAI NHỎ
A-Mục đích yêu cầu:
-Chép lại chính xác nội dung tóm tắt truyện "Bạn của Nai Nhỏ".
-Biết viết chữ hoa đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu.
-Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh. Làm đúng bài tập.
B-Đồ dùng dạy học:
Chép sẵn đoạn viết. Bài tập
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết:
-2 tiếng có âm đầu g ?

HS viết.

-2 tiếng có âm đầu gh ?
Nhận xét.
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: Ghi
2-Hướng dẫn tập chép:

-GV đọc bài chép

2 HS đọc lại.

-Vì sao cha của Nai Nhỏ yên lòng cho con đi chơi với
bạn?

Vì biết bạn của
con mình khỏe
mạnh, thông
minh, dám liều
mình vì người
khác.

-Bài chính tả có mấy câu?

4 câu.


-Chữ đầu câu viết ntn?

Viết hoa.

-Cuối câu có dấu gì?

Dấu chấm.

-Hướng dẫn HS viết từ khó: khỏe mạnh, nhanhnhẹn,
thông minh, yên lòng.

Viết bảng con.

-Hướng dẫn HS chép bài vào vở.

HS chép vào vở.

-Hướng dẫn HS dò lỗi chính tả.

Đổi vở dò.


-Chấm bài: 5-7 bài. Nhận xét.
3-Hướng dẫn làm bài tập:
-BT 1/10: Bài yêu cầu gì?

Điền ng hay
ngh

Gọi HS lên điền.
Ngày tháng, nghỉ ngơi, nghề nghiệp, người bạn.

Cả lớp điền
bảng con.

-BT 2/10: Gọi HS đọc đề.

HS đọc.

Cho HS làm vào vở bài tập.

Làm, nêu
miệng.

Nhận xét.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Gọi HS viết: yên lòng, nghề nghiệp.
-Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Viết bảng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×