Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Chính tả Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt NGNGH, TRCH, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Chính tả
Bài : BẠN CỦA NAI NHỎ. PHÂN BIỆT NG/NGH, TR/CH, DẤU HỎI/ DẤU
NGÃ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Chép lại chính xác trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài Bạn của Nai
Nhỏ (SGK).
-Làm đúng bài tập 2; BT(3) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
-Rèn đúng, trình bày sạch- đẹp.

-Y thức biết chọn bạn chơi

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


*Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
*Mục tiêu: Chép lại chính xác nội dung tóm tắt
truyện Bạn của Nai Nhỏ
*Cách tiến hành:
a/ Nội dung đoạn chép:
-Giáo viên đọc mẫu.

-Theo dõi đọc thầm.


Hỏi đáp : Đoạn chép này có nội dung từ bài nào ?

-2 em đọc.

-Đoạn chép kể về ai ?

-Bạn của Nai Nhỏ.

-b/ Hướng dẫn cách trình bày:

-Viết hoa chữ cái đầu.

Hỏi đáp : Kể cả đầu bài, bài chính tả có mấy câu ?

-Viết hoa chữ cái đầu của mỗi

-Chữ đầu câu viết thế nào ?

tiếng : -Nai Nhỏ.

-Tên nhân vật trong bài viết hoa thế nào ?

-Dấu chấm.

-Cuối câu có dấu câu gì ?

-Bảng con.

c/ Hướng dẫn viết từ khó:


-Sửa lại ( nếu sai ).

-GV viên đọc các từ khó: đi chơi, khoẻ mạnh,thông

-Nhìn bảng chép.

minh, nhanh nhẹn, người khác, yên lòng.-Nêu cách

-Đổi vở,sửa lỗi. Ghi số lỗi.

viết.
d/ Chép bài: Theo dõi, chỉnh sửa.
-Đọc lại cho học sinh soát lỗi. Phân tích tiếng khó.

-1 em nêu yêu cầu.Điền vào

-Thu vở chấm ( 5-7 vở). Nhận xét.

chỗ trống ng/ngh. Cả lớp làm

*Hoạt động 2:

bài.

Làm bài tập.

*Mục tiêu: Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh,

-2 em lên bảng làm.

tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã.

-e, ê, i.

*Cách tiến hành:

-Tiến hành làm như bài 2.

Bài 2:

-Chữa bài 2,3.

-ng/ ngh viết trước các nguyên âm nào ?

-1 em nêu : e, ê, i.

Bài 3:
-Cây tre, mái che, trung thành, chung sức. -Đổ rác,


thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại. -Nhận xét.

Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×