Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: LUYỆN TỪ
Tiết 3: TỪ CHỈ SỰ VẬT (DANH TỪ)
CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-

Bước đầu làm quen với thuật ngữ: Danh từ, nhận biết được danh từ trong
lời nói.

-

Biết đặt câu theo mẫu: Ai? – là gì?

2. Kỹ năng: Tìm những từ chỉ về danh từ
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh – bảng phụ: câu mẫu
- HS: SGK
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’)
- Đặt câu với từ: đồng hồ, rực rỡ, bí mật
- Sắp xếp từ để chuyển thành câu mới
+ Bà rất yêu cháu  Cháu rất yêu bà

Hoạt động của Trò
- Hát


- + Lan học chung lớp với Hà  Hà học
chung lớp với Lan.
- Thầy nhận xét
3. Bài mới
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)
- Ôn lại 1 số từ ngữ về chủ đề: Bạn bè, bước
đầu hiểu được 1 loại từ có tên gọi là danh từ.
Phát triển các hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Luyện tập

 ĐDDH: tranh

 Mục tiêu: Nhận biết danh từ qua tranh
 Phương pháp: Trực quan
Bài 1:
- Nêu yêu cầu của bài tập

- HS nêu

- Thầy cho HS đọc và chỉ tay vào tranh - HS đọc
những từ chỉ người, đồ vật, lồi vật, cây cối.
- Thầy cho HS làm bài tập miệng.

- HS nêu tên ứng với tranh vẽ

- Thầy nhận xét.
- Thầy hướng dẫn HS làm vở.
- Thầy giới thiệu khái niệm về danh từ SGK,
Chuẩn bị: vài HS nhắc lại.- HS làm vở
- HS đọc ghi nhớ

 Hoạt động 2: Thực hành
 Mục tiêu: Thi tìm nhanh các từ chỉ sự vật (danh

- Lớp chia 2 nhóm


từ)

 ĐDDH: tranh

 Phương pháp: Trực quan
Bài 2: Thầy cho mỗi nhóm tìm các danh từ

- HS thảo luận

+ Nhóm 1: 2 cột đầu SGK

- Đại diện nhóm lên trình bày.

+ Nhóm 2: 2 cột sau SGK

Nhận bộ thẻ từ gắn vào bảng
phụ.

 Hoạt động 3: Làm quen với câu

 ĐDDH: câu mẫu

 Mục tiêu: Đặt câu theo mẫu: Ai là gì? Con gì?
Cái gì?
- HS đặt câu theo mẫu

 Phương pháp: Thực hành
- Thầy hướng dẫn HS nắmyêu cầu bài tập
-

A

B

- Ai (cái gì, con gì?)

Là gì?

- Thầy lưu ý HS: Câu trong bài có cấu trúc
như trên thường dùng để giới thiệu. Phần A có thể
là 1 danh từ, có thể là 1 cụm từ.
- Khuyến khích HS đặt câu về chủ đề bạn bè.
- Thầy nhận xét chung
4. Củng cố – Dặn dò (2’)
- Thầy cho HS nhắc lại kiến thức cơ bản đã
luyện tập.
+ Thế nào là danh từ?

- HS đặt câu
- Lớp nhận xét


- Đặt câu theo mẫu: Ai? – là gì?
- Về làm bài 2, 3 trang 27 vào vở
 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×